Back to top

IELTS คืออะไร

IELTS (International English Language Testing System) เป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นนำของโลกที่ถูกจัดขึ้นกว่า 3.5 ล้านครั้งเมื่อปีที่ผ่านมา

โดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 11,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ รวมทั้งสถาบัน 3,300 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ 

 

ประเภทของการสอบ IELTS

IELTS ถูกออกแบบมาเพื่อวัดระดับทักษะทางภาษาของบุคคลที่ต้องการใช้ในการ เรียนต่อหรือทำงานในด้านที่ต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ซึ่งแบ่งแยกย่อยเป็น 2 ประเภท ได้แก่ IELTS เชิงวิชาการ และ IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป

IELTS เชิงวิชาการ IELTS เชิงฝึกอบรมทั่วไป
  • ใช้สำหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
  • เพื่อเข้าร่วมองค์กรหรือการลงทะเบียนในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • เพื่อการทำงานหรือการอบรมในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
  • เพื่อใช้ในการยื่นตรวจคนเข้าเมืองในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
  • เพื่อการศึกษาหรืออบรมในระดับต่ำกว่าปริญญา

ในแต่ละองค์กรได้จัดวางข้อกำหนดในการสมัครเป็นของตัวเองโดยเฉพาะ ในบางกรณี สามารถใช้ได้ทั้ง เชิงวิชาการและเชิงฝึกอบรมทั่วไป

หากคุณเกิดข้อสงสัยว่าชนิดใดที่เหมาะสมกับคุณ คุณควรติดต่อองค์กรที่คุณต้องการจะสมัครเพื่อความมั่นใจว่าแบบใดที่เหมาะสมกับคุณ

 

IELTS for UKVI

IELTS for UKVI คือข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ IELTS เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ IELTS กับสนามสอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI).

เพื่อค้นหาคำตอบว่าคุณจำเป็นจะต้องลงทะเบียนสำหรับSELT testหรือไม่ ระดับใดที่คุณจำเป็นจะต้องใช้ และการสอบแบบใดที่คุณสามารถใช้ได้ กรุณาติดต่อ (สิ่งที่เป็น IELTS สำหรับ UKVI

 

รูปแบบการทดสอบ

การสอบที่ถูกจัดขึ้นคือการสอบเป็นรูปแบบเดียวกันสำหรับทั้ง IELTS และ IELTS for UKVI ซึ่งมีความเหมือนกันทั้ง เนื้อหา อาจารย์ผู้ทำการทดสอบ รูปแบบ ระดับของความยาก คะแนน และอื่นๆ ความแตกต่างของสองแบบนี้มีเพียงแค่ IELTS UKVI จะมีการอัดวีดีโอและกล้องวงจรปิดในสนามสอบ

การสอบฟัง อ่าน และเขียน จะสอบเสร็จภายในวันเดียวกันหมด ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่องซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก การสอบพูด สามารถสอบได้ทั้งก่อนหรือสอบข้อเขียน 1 สัปดาห์

การฟัง (เวลา 30 นาที และบวกอีก10 นาทีสำหรับการย้ายคำตอบลงไปใส่กระดาษคำตอบ)

มีทั้งหมด 4 พาร์ท ซึ่งรวมทั้งบทพูดและการสนทนา ถูกใช้โดยความหลากหลายของเสียงและสำเนียง และจะเล่นเพียงครั้งเดียวในแต่ละรอบ

การอ่าน (เวลา: 60นาที)

เชิงวิชาการ เชิงฝึกอบรมทั่วไป
มีบทความยาว 3 บทความ บทความเริ่มจากการบรรยายและข้อเท็จจริงและการวิเคราะห์ ซึ่งอาจรวมไปถึงการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด เช่น แผนภาพ กราฟ หรือรูปภาพ บทความเป็นเนื้อหาจริงที่นำมาจากหนังสือ นิยาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และแหล่งที่มาอื่นๆ มีทั้งหมด 3 ส่วน ส่วนแรก ประกอบไปด้วยบทความสั้นๆ2หรือ3บทความ ส่วนที่สอง ประกอบไปด้วยบทความสั้นๆ เกี่ยวกับการทำงาน บทความที่เป็นข้อเท็จจริง และส่วนที่สาม ประกอบไปด้วย บทความยาว 1 บทความในหัวข้อที่เป็นความสนใจทั่วไปบทความเป็นของจริงที่มาจาก หนังสือของบริษัท เอกสารทางการ หนังสือ หนังสือพิมพ์ และแหล่งที่มาอื่นๆ

การเขียน (เวลา:60นาที)

เชิงวิชาการ เชิงฝึกอบรมทั่วไป
มีทั้งหมด 2  ส่วน โดยส่วนที่1 ต้องเขียนตาราง กราฟ ชาร์ต หรือ แผนภาพ และบรรยายสิ่งเหล่านั้นโดยสรุป หรืออธิบายข้อมูลนั้นๆไม่เกิน 150 คำ ส่วนที่2 ต้องเขียนเรียงความโดยใช้คำศัพท์ไม่ต่ำกว่า 250 คำ ในการแสดงความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง หรือปัญหาต่างๆ มีทั้งหมด 2 ส่วน ส่วนที่1 เสนอสถานการณ์และเขียนบรรยายอย่างน้อย 150 คำ เพื่อบอกข้อมูลและอธิบายสถานการณ์นั้นส่วนที่2 เขียนเรียงความไม่ต่ำกว่า 250 คำ ในการ

การพูด (เวลา: 11-14 นาที)

เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวประกอบไปด้วย 3 ส่วน คำถามสั้นๆ การสนทนาแบบยาว เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นเคยและการอภิปรายแบบเป็นโครงสร้าง

 

IELTS Life Skills

สำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะเดินทางไปสหราชอณาจักรเพื่อวัดระดับว่าผู้นั้นมีความสามารถในการพูดและฟัง ที่ระดับ A1, A2 หรือ B1  จาก The Common European Framework (CEFR).

A1 A2 B1
การสอบนี้จัดขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการจะพิสูจน์ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร UK Visa และ Immigration สำหรับการเยี่ยมเยียนญาติ การสอบนี้สำหรับบุคคลที่การสอบนี้จัดขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการจะพิสูจน์ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร UK Visa และ Immigration เพื่อต่อวีซ่าครอบครัวหรือคู่หมั้น การสอบนี้สำหรับบุคคลที่การสอบนี้จัดขึ้นสำหรับบุคคลที่ต้องการจะพิสูจน์ทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการยื่นสมัคร UK Visa และ Immigration สำหรับการอาศัยอยู่ถาวรหรือขอเป็นพลเมือง

รูปแบบการสอบ IELTS Life Skills

IELTS Life Skills คือการสอบแบบพูดและฟัง โดยจะทำการสอบแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ผู้ทำการทดสอบร่วมกับอีกหนึ่งผู้สอบ โดยคุณจะมีส่วนร่วมในส่วนของการพูดสนทนาและตอบรับต่อบทสนทนานั้นๆ

IELTS Life Skills ถูกออกแบบขึ้นมาให้ตรงกับประสบการ์ในชีวิตประจำวันของการสื่อสารในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ คุณจะได้มีส่วนร่วมในบทสนทนาสั้นๆเกี่ยวกับหัวข้อในชีวิตประจำวัน 

 

ประเทศไหนที่คุณอยากไป?

ฉันต้องการจะไป

คุณอาจจะสนใจใน