Back to top

คุณรู้จักคุณหมอ IELTS ของเราหรือยัง?

Preparation tip

header image

If Writing Task 2 is worded "Do the advantages outweigh the disadvantages?" it is expected that both sides are compared and a clear opinion is given.

World-wide IELTS

Haven't decided where you want to study, work or live? IELTS will be the ideal choice for you because it is recognised by over 10,000 institutions across 140 countries including US, UK, Australia and Canada!

Register Now

Road to IELTS

Get ready for a great IELTS score! Road to IELTS is a complete online preparation course designed by British Council experts to help you get the band score you need. 

Road to IELTS

Follow Doctor IELTS on Facebook

Doctor IELTS is here to help. Ask him any questions you might have about IELTS. Be sure to like our Facebook page for regular tips and advice from Doctor IELTS!

Follow Doctor IELTS

ลงทะเบียนที่นี่เพื่อรับฟรีคำแนะนำจากคุณหมอ IELTS

ติดตาม tips และคำแนะนำของการสอบ IELTS รวมไปถึงข้อมูลการเตรียมตัวสอบแบบออนไลน์ได้ฟรี เพียงลงทะเบียนรับข่าวสาร IELTS จากเรา

บริติช เคานซิล จะใช้ข้อมูลที่ให้มาของท่านในการส่งข่าวสารของกิจกรรม บริการ และงานอีเว้นท์ต่างๆ กรุณาเลือกวิธีในการรับข่าวสารของท่านตามกล่องด้านล่าง

ได้ทำตามกฎหมายเรื่องการปกป้องข้อมูลของสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆที่มีมาตรฐานในระดับสากล
ทั้งนี้ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอสำเนาของข้อมูลที่เราใช้กับคุณและมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ถ้าท่านมีความกังวลว่าเรานำข้อมูลของท่านไปใช้ในทางที่ผิด ท่านสามารถร้องเรียนได้ทันที
สำหรับข้อมูลรายละเอียดต่างๆท่านสามารถค้นหาได้จากเว็ปไซต์นี้ www.britishcouncil.org/privacy  หรือติดต่อได้ที่สำนักงานบริติช เคานซิล ต่างๆ ซึ่งทางเราจะขอเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นเวลา 7 ปี นับจากวันที่ได้รับข้อมูลของท่าน