Back to top

IELTS FAQs

Contents

 

ความเชื่อเกี่ยวกับการสอบ IELTS ที่ผู้สอบชาวไทยส่วนใหญ่มักเข้าใจผิด

ความเชื่อ ความจริง

01

ถ้าจะไปเรียนที่อังกฤษ ต้องสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล แต่ถ้าจะไปเรียนที่ออสเตรเลีย ต้องสอบกับ IDP

 

IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับขององค์กรกว่า 11,000 แห่ง ใน 140 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยผลสอบ IELTS สามารถใช้ในการสมัครเรียน ทำงาน และย้ายถิ่นฐานได้ทั้งที่อังกฤษและออสเตรเลีย รวมถึงประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอีกหลายประเทศ ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล หรือ IDP คุณจะสามารถใช้ผลสอบของคุณไปสมัครเรียนในหลายๆ ประเทศได้

02

สอบ IELTS กับ IDP ทำคะแนนสูงๆ ได้ง่ายกว่าสอบกับบริติช เคานซิล

 

IELTS มีองค์กรนานาชาติถึง 3 แห่งเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยบริติช เคานซิล มีหน้าที่บริหารการจัดสอบและงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Cambridge Assessment รับผิดชอบด้านงานวิจัยและการพัฒนาการสอบ รวมถึงการส่งข้อสอบไปยังศูนย์สอบ IELTS ทุกแห่ง จากการที่ข้อสอบ IELTS ถูกผลิตและจัดส่งภายใต้การควบคุมของ Cambridge Assessment การสอบ IELTS จึงมีมาตรฐานของการสอบและวิธีการวัดทักษะทางภาษาของผู้สอบที่เหมือนกัน ในทุกๆ ที่ที่คุณเข้าสอบ

03

สอบ IELTS ง่ายกว่า TOEFL

 

ถึงแม้ IELTS และ TOEFL จะเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษเหมือนกัน แต่ก็เป็นการสอบที่มีความแตกต่างกันและไม่สามารถทำมาเปรียบเทียบกันได้ โดย IELTS เป็นการทดสอบการสื่อสาร ซึ่งจะวัดทั้งการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันและการเรียน นอกจากนี้ การสอบพูดแบบตัวต่อตัวจะบอกถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สอบได้อย่างแม่นยำ รวมถึงความเงียบในห้องสอบก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้สอบทำข้อสอบได้ดี

 

ความเชื่ออื่นๆ ที่ถูกเปิดโปงโดย Doctor IELTS

ความเชื่อ ความจริง

01

ผล IELTS ใช้ยื่นสมัครได้แค่ที่อังกฤษ 

 

ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 11,000 แห่ง ใน 140 ประเทศ รวมถึงสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดย IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และได้รับการยอมรับในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอีกหลายประเทศ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร ผลสอบ IELTS สามารถใช้ได้ทั้งในการสมัครเรียน ทำงาน และย้ายถิ่นฐาน ดังนั้น IELTS จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้สอบที่ต้องการใช้ผลสอบไปยื่นสมัครพร้อมกันหลายๆ ประเทศ

02

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในอเมริการับแต่ผล TOEFL

 

ไม่จริง มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกามากกว่า 3,400 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัยในกลุ่มไอวี่ลีก ยอมรับผลสอบ IELTS โดยมีมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 200 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอเมริกา ซึ่งยอมรับผลสอบ IELTS สำหรับการใช้สมัครเข้าเรียนกว่าร้อยละ 95 สำหรับระดับปริญญาตรี และร้อยละ 99 สำหรับระดับปริญญาโท-เอก ^83% ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาในอเมริกา รับรองว่า ผลสอบ IELTS เป็นหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้*

^ที่มา: การจัดอันดับ 200 มหาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกาของ US News & World Report ประจำปี 2015 และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ

*ที่มา: ผลสำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาในอเมริกา ประจำปี 2016

03

สอบกับคอมดีกว่า เพราะถ้าลายมือไม่สวย จะถูกหักคะแนน

 

คุณจะไม่โดนหักคะแนน หากคำตอบที่คุณเขียนยังพออ่านออกได้ ผู้สอบแต่ละคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน บางคนชอบการเขียนคำตอบ โดยใช้ดินสอหรือปากกา เพราะเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยมาตั้งแต่ตอนทำข้อสอบในโรงเรียน แต่บางคนอาจจะถนัดกับการใช้คอมพิวเตอร์ จึงชอบการสอบกับคอม เพราะรู้สึกคุ้นเคยมากกว่า

04

การได้เลือกทำข้อสอบแต่ละส่วนตามใจ ดีกว่าการถูกบังคับให้ต้องทำข้อสอบทีละส่วนตามลำดับที่กำหนดไว้

 

ผู้สอบ IELTS ทุกคนจะต้องเริ่มทำข้อสอบพร้อมกันและเริ่มทำในส่วนเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลบรรยากาศภายในห้องสอบมีความเงียบสงบ แต่ถ้าผู้สอบสามารถเลือกทำข้อสอบส่วนใดก่อนก็ได้ตามใจ รวมถึงจะเริ่มทำเมื่อไหร่ก็ได้ จะเกิดความวุ่นวายในห้องสอบ โดยอาจมีผู้สอบบางคนที่กำลังทำข้อสอบการพูด ในขณะที่ผู้สอบคนอื่นๆ กำลังจะเริ่มทำข้อสอบการฟัง

05

IELTS เป็นการสอบของอังกฤษ จึงใช้ภาษาอังกฤษแบบบริติช ส่วน TOEFL จะใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกับสำเนียงที่หลากหลาย

 

IELTS เป็นการสอบระดับสากลซึ่งยอมรับมาตรฐานที่หลากหลายของภาษาอังกฤษแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบบริติช อเมริกัน ออสเตรเลีย แคนาดา และแบบอื่นๆ โดยจะมีการรวมสำเนียงที่หลากหลายของเจ้าของภาษาในแต่ละประเทศมาใช้ในข้อสอบ IELTS ทั้งส่วนการฟังและการพูด

หากคุณได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสำหรับการสอบฟัง คุณจะมีความพร้อมสำหรับการเริ่มเรียนหรือทำงานในต่างประเทศ และสามารถสื่อสารกับผู้คนจากนานาประเทศได้อย่างมั่นใจ

ในส่วนของการสอบพูด ผู้สอบสามารถเลือกพูดด้วยสำเนียงใดก็ได้ที่ตนเองถนัดที่สุด โดยอาจารย์จะให้คะแนนตามเกณฑ์ 4 ข้อ คือ ความคล่องและการเชื่อมโยง ความหลากหลายของคำศัพท์ที่ใช้ ความหลากหลายของไวยากรณ์และความถูกต้องในการใช้ และการออกเสียง

คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับสำเนียงต่างๆ ที่อาจจะได้ยินในการทำข้อสอบ IELTS ได้ จากการลองทำแบบฝึกหัดออนไลน์ 'Road to IELTS' ที่ www.ieltsasia.org/th/prepare/road-to-ielts

06

ฉันจะทำข้อสอบพูดได้ไม่ดี ถ้าต้องพูดกับคน แทนการพูดกับคอม

 

คนที่เคยสอบ IELTS มาแล้ว จะไม่เห็นด้วยกับความเชื่อนี้ เพราะพวกเขาเห็นว่า การได้พูดคุยแบบตัวต่อตัวกับคน จะทำให้พูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่าการพูดกับคอม โดยคุณสามารถสอบถามอาจารย์ได้ หากฟังคำถามไม่ทัน นอกจากนี้ การพูดกับคนยังทำให้การพูดของคุณมีความต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติมากกว่าการพูดกับคอม

07

ฉันจะเสียคะแนนในส่วนการเขียน ถ้าเขียนเกินจำนวนคำที่กำหนดไว้

 

ไม่จริง สาเหตุที่ต้องมีการกำหนดจำนวนคำ ก็เพื่อช่วยให้ผู้สอบสามารถบริหารเวลาได้ และไม่เสียเวลาทั้งหมดไปกับการทำข้อสอบเพียงส่วนเดียว จนไม่มีเวลาเหลือสำหรับทำข้อสอบส่วนอื่นๆ คุณจะไม่โดนหักคะแนนจากการเขียนยาวเกินไป 

08

ในการสอบ IELTS ถ้าสะกดคำแบบอเมริกัน จะได้คะแนนน้อยกว่า

 

สามารถใช้ได้ทั้งแบบอังกฤษและแบบอเมริกัน หากสะกดได้ถูกต้อง

 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์

คำถาม คำตอบ
คำถามทั่วไป
ฉันควรจะสอบ IELTSแบบไหนดี

ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคุณ

ผู้สอบบางคนเลือกการสอบ IELTS แบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ เพราะเป็นการสอบที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการสอบในโรงเรียน ในทางตรงกันข้าม ผู้สอบบางคนอาจรู้สึกว่าการพิมพ์คำตอบลงคอมพิวเตอร์นั้นสะดวกว่า คุณสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยวกับการสอบทั้งสองแบบได้ที่นี่ที่นี่กรุณาติดต่อบริติช เคานซิล ประเทศไทย หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ IELTS ทั้งสองแบบ

เนื้อหาของการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์เหมือนกับเนื้อหาของการสอบ IELTS แบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบหรือไม่ การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยการสอบฟัง อ่าน และพูด โดยจะมีความเหมือนกับการสอบ IELTS แบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบทั้งในส่วนของเนื้อหา การให้คะแนน ความยากง่ายของข้อสอบ และประเภทของคำถาม สำหรับการสอบพูดนั้นจะยังคงเป็นการสอบกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถเช่นเดิม
การสอบ IELTS ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือคนในการตรวจข้อสอบ ข้อสอบส่วนการอ่านและการฟังของการสอบ IELTS ใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบ ในขณะที่ข้อสอบส่วนการเขียนและการพูดยังคงใช้การตรวจให้คะแนนโดยอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการอบรมเช่นเดิม
การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการตรวจข้อสอบทำให้การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ง่ายกว่าใช่หรือไม่ การตรวจข้อสอบของทั้งการสอบด้วยคอมพิวเตอร์และการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากมีการใช้เกณฑ์เดียวกันในการประเมินผล
การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ยากกว่าการสอบ IELTS โดยใช้กระดาษในการทำข้อสอบหรือไม่ ไม่เลย การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยการสอบฟัง อ่าน และพูด โดยจะเหมือนกับการสอบ IELTS แบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบทั้งในส่วนของเนื้อหา การให้คะแนน ความยากง่ายของข้อสอบ และประเภทของคำถาม สำหรับการสอบพูดนั้นจะยังคงเป็นการสอบกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถเช่นเดิม
ถ้าฉันสามารถพิมพ์คำตอบลงคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วกว่าการเขียนลงบนกระดาษจะทำให้การทำข้อสอบ IELTS ง่ายขึ้นใช่หรือไม่

ไม่เลย การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการสอบ IELTS แบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบทั้งในส่วนของเนื้อหา การให้คะแนน ความยากง่ายของข้อสอบ และประเภทของคำถาม โดยการสอบพูดนั้นจะยังคงเป็นการสอบกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถเช่นเดิม

ฉันเคยได้ยินมาว่าการสอบพูดของการสอบ TOEFL นั้นเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ การสอบพูดของการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ใช้วิธีการสอบแบบเดียวกันหรือไม่

ไม่เลย การสอบพูดของการสอบ IELTS จะยังเป็นการสอบกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถเช่นเดิม เพื่อให้เกิดการโต้ตอบแบบสองทางในสถานการณ์จริง

การสอบพูดของการสอบ IELTS จะยังเป็นการสอบแบบตัวต่อตัวเช่นเดิม เพราะเราเชื่อว่าการสอบแบบนี้เป็นการประเมินทักษะการพูดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งยังช่วยให้ผู้สอบพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า

การจัดสอบพิเศษ
ฉันยังสามารถทำการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ หากฉันต้องการให้มีการจัดสอบพิเศษ เราสามารถจัดเตรียมความช่วยเหลือหลากหลายประเภทเพื่อสนับสนุนการจัดสอบพิเศษสำหรับการสอบ IELTS โดยใช้กระดาษในการทำข้อสอบได้ ผู้สอบที่มีความต้องการพิเศษควรติดต่อบริติช เคานซิล ประเทศไทยเพื่อประเมินความต้องการที่จำเป็นและพิจารณาว่าการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเหมาะกับคุณหรือไม่
ฉันสามารถนำแล็ปท็อปหรือคีย์บอร์ดของตัวเองมาใช้ในการสอบ IELTS ได้หรือไม่ ไม่สามารถทำได้ คุณไม่จำเป็นต้องนำคีย์บอร์ดหรือแล็ปท็อปของตัวเองมาใช้ในการสอบ IELTS เนื่องจากทางศูนย์สอบจะจัดเตรียมอุปกรณ์การสอบทุกอย่างไว้ให้ และไม่อนุญาตให้ผู้สอบนำอุปกรณ์อื่นใดเข้าห้องสอบ
วันสอบ
เมื่อเริ่มมีการนำการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้แล้ว จะมีวันสอบเพิ่มขึ้นหรือไม่

การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกจะมีการจัดสอบอย่างน้อย 1 ครั้งต่อวันในบางศูนย์สอบ โดยจะมีการเพิ่มความถี่ในการจัดสอบมากขึ้นภายในปี 2561 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อบริติช เคานซิลประเทศไทย หรือที่ที่นี่ 

ผู้สอบสามารถเลือกวันและเวลาสำหรับการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ตามที่ตัวเองต้องการได้หรือไม่ เรายังไม่สามารถจัดสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ตามวันและเวลาที่ผู้สอบต้องการได้ในปัจจุบัน โดยการสมัครสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์นั้นจะมีขั้นตอนเหมือนกับการสมัครสอบ IELTS โดยใช้กระดาษในการทำข้อสอบ
การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์มีรอบสอบมากกกว่าการสอบ PTE หรือการสอบ TOEFL IBT ใช่หรือไม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอบสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของวันสอบและสถานที่สอบที่ที่นี่ 
การเตรียมตัวสอบ 
IELTS มีการสนับสนุนการเตรียมตัวสอบ IELTS ให้แก่ผู้สอบอย่างไรบ้าง

กรุณาดูเอกสารที่ที่นี่สำหรับภาพรวมรายละเอียดการสอบและวิธีการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ 

ทั้งนี้ IELTS ยังมีแบบฝึกหัดสำหรับให้ผู้สอบเข้าไปลองทำได้ที่ที่นี่. และ

เนื่องจากคำถามของการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์นั้นเหมือนกับคำถามของการสอบ IELTS โดยใช้กระดาษในการทำข้อสอบ แบบฝึกหัดนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สอบที่กำลังจะสอบ IELTS ทุกแบบ

การเปรียบเทียบการสอบ
การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์มีความเหมือนหรือแตกต่างจากการสอบ PTE และการสอบ TOEFL IBT อย่างไร

ในการสอบ IELTS ผู้สอบสามารถมั่นใจได้ว่า ได้ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกเพื่อใช้ในการเรียน ทำงาน และย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศ

การสอบ IELTS ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรทั่วโลกกว่า 11,000 แห่งในด้านความเป็นธรรม ความน่าเชื่อถือ และมาตรฐานระดับสูง ซึ่งยังคงเดิมไม่ว่าจะเป็นการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์หรือการสอบ IELTS โดยใช้กระดาษในการทำข้อสอบ

เหตุใดการสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์จึงไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทดสอบทั้งหมดเหมือนกับการสอบ PTE และ TOEFL ในการสอบ IELTS คุณจะได้พูดคุยกับคนจริงๆ โดยการสอบแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้ผู้สอบได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในบริบทที่ทักษะเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ สำหรับการสอบพูดของการสอบ IELTS นั้นจะเป็นการสอบกับอาจารย์ผู้คุมสอบที่ผ่านการรับรองความสามารถเพื่อให้เกิดการโต้ตอบแบบสองทางในสถานการณ์จริง 
ผลการสอบ
การสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์จะทำให้ฉันได้รับผลสอบเร็วขึ้นหรือไม่ หากคุณเลือกสอบ IELTS ด้วยคอมพิวเตอร์ คุณจะได้รับผลสอบภายใน 5-7 วันภายหลังการสอบทั้ง 4 ทักษะ
ค่าสมัครสอบ
การสอบ IELTS แบบไหนมีราคาสูงกว่ากัน IELTS มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การสอบแบบเดียวกันให้แก่ผู้สอบทุกคน ไม่ว่าพวกเขาจะเข้าสอบที่ศูนย์สอบไหน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของค่าสมัครสอบในรอบสอบที่คุณเลือกก่อนยืนยันการลงทะเบียน