Back to top

เตรียมตัวสอบ IELTS

Road to IELTS

แบบฝึกหัดออนไลน์ Road to IELTS ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของบริติช เคานซิล และเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ซึ่งครอบคลุมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะของผู้สมัครคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

เพราะมีกิจกรรมเชิงปฏิสัมพันธ์ให้ทำมากกว่า 120 ชั่วโมง การรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของบริติช เคานซิล การให้เคล็ด ลับต่างๆเกี่ยวกับคำถามแต่ละรูปแบบ และแบบฝึกหัดที่ดาวน์โหลดได้ ทำให้ Road to IELTS เป็นแบบฝึกหัดเตรียมตัวสอบที่ครอบคลุม ทันสมัยและตรงกับความท้าทายที่ผู้สมัครต้องเผชิญมากที่สุด

 

Road to IELTS อัพเดทในปี 2016:

(1) แบบฝึกหัดใหม่จำนวน 536 ชุด เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่าง

(2) อัพเดท การเขียน พาร์ท 1 เชิงวิชาการ 6 ชุด โดยมีเนื้อหาใหม่ที่มีลักษณะหัวข้อของอเมริกา 

(3) อัพเดทรูปภาพในแบบฝึกหัดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความมีส่วมร่วมของผู้ชม

(4) ผู้ใช้งานเผชิญกับความซับซ้อนของผลลัพธ์และการพัฒนาความก้าวหน้าของผู้เข้าใช้งาน

 

ตารางด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือกได้ว่าแบบฝึกหัดของ Road to IELTS แบบไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

  แบบฝึกหัดประกอบด้วยอะไรบ้าง แบบฝึกหัดนี้เหมาะสมกับใคร
Road to IELTS: Test Drive  ชุดแบบฝึกหัด เป็นเวลา 10 ชั่วโมง ทุกคนสามารถทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Road to IELTS: Last Minute ชุดแบบฝึกหัด เป็นเวลา 20 ชั่วโมง เฉพาะผู้สมัครที่ลงทะเบียน IELTS กับบริติช เคานซิล
Road to IELTS: Full Version  ชุดแบบฝึกหัด เป็นเวลา 120 ชั่วโมง ทุกคนสามารถซื้อแบบฝึกหัดฉบับเต็มได้

ลงทะเบียน IELTS กับบริติช เคานซิลวันนี้และเพลิดเพลินกับการทำแบบฝึกหัด Road to IELTS ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 20 ชั่วโมง มาเตรียมตัวทำคะแนน IELTS ให้ดีเยี่ยมกัน!