Back to top

Road to IELTS

แบบฝึกหัดออนไลน์ Road to IELTS ได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ IELTS ของบริติช เคานซิล และเป็นแบบฝึกหัดออนไลน์ซึ่งครอบคลุมการฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะของผู้สอบคือการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด

Road to IELTS major upgrades:

(1) แบบฝึกหัดใหม่จำนวน 300 ชุด เพื่อประสบการณ์ที่แตกต่าง

(2) วีดีโอเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ 

(3) อัพเดทรูปภาพในแบบฝึกหัดเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น

(4) พัฒนารูปแบบให้เข้าใจง่ายขึ้น

ตารางด้านล่างจะช่วยให้คุณเลือกได้ว่าแบบฝึกหัดของ Road to IELTS แบบไหนเหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด

  แบบฝึกหัดประกอบด้วยอะไรบ้าง แบบฝึกหัดนี้เหมาะสมกับใคร
Road to IELTS: Free Version 
  • แบบฝึกหัด 30 ชุด
  • วีดีโอเตรียมความพร้อม 4 ชุด 
  • แบบทดสอบ 1 ชุด ต่อทักษะ
ทุกคนสามารถทำแบบฝึกหัดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
Road to IELTS: Last Minute Version 
  • แบบฝึกหัด 100 ชุด
  • วีดีโอเตรียมความพร้อม 9 ชุด
  • แบบทดสอบ 2 ชุดต่อทักษะ
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล เท่านั้น 
Road to IELTS: Full Version 
  • แบบฝึกหัด 300 ชุด
  • วีดีโอเตรียมความพร้อม 13 ชุด
  • แบบทดสอบ 36 ชุด
ทุกคนสามารถซื้อแบบฝึกหัดฉบับเต็มได้

ลงทะเบียน IELTS กับบริติช เคานซิลวันนี้และเพลิดเพลินกับการทำแบบฝึกหัด Road to IELTS ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลากว่า  20 ชั่วโมง มาเตรียมตัวทำคะแนน IELTS ให้ดีเลิศกัน!