Back to top

Registration

สอบ IELTS แบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์

คุณมีตัวเลือกมากขึ้นในการสอบ IELTS ไม่ว่าจะเป็นแบบกระดาษหรือคอมพิวเตอร์ในหลากหลายสถานที่สอบ

สอบ IELTS แบบกระดาษ

ถ้าคุณเลือกสอบ IELTS แบบกระดาษคุณจะสอบการฟัง การอ่านและการเขียนบนกระดาษ ส่วนการสอบพูดนั้นจะสอบแบบตัวต่อตัวหรือผ่านทางวีดีโอ คอล กับอาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและรับรองจาก IELTS และถ้าคุณมีความต้องการพิเศษกรุณาเลือกสอบแบบกระดาษเท่านั้น

.

สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณเลือกสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ คุณจะต้องสอบการฟัง การอ่าน และการเขียน บนคอมพิวเตอร์ ส่วนการพูดนั้นจะสอบแบบตัวต่อตัวหรือผ่านทางวีดีโอคอลกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองจาก IELTS เช่นเดิม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

การสอบ IELTS ทั้งสี่ทักษะกับคอมพิวเตอร์นั้นจะสอบวันเดียวกันทั้งหมด ระหว่างการสอบฟัง อ่าน และเขียนนั้นจะเป็นการสอบแบบต่อเนื่อง ซึ่งจะไม่มีการหยุดพัก 
สำหรับการสอบ IELTS ส่วนของการฟัง อ่านและเขียนแบบกระดาษนั้นจะสอบวันเดียวกันทั้งหมด แต่การสอบพูดผู้สอบสามารถเลือกวันสอบได้ไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลังสอบเขียนหนึ่งสัปดาห์

เราให้คำมั่นว่าผู้สอบทุกคนจะมีความเสมอภาค เท่าเทียมกันโดยรวมไปถึงผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่งเราก็สามารถจัดสอบให้กับท่านได้เช่นกัน ถ้าผู้สอบมีความต้องการพิเศษกรุณาเลือกการสอบประเภทกระดาษเนื่องจากการสอบประเภทนี้จะสามารถใช้ได้กับทุกคน แต่ถ้าคุณเลือกสอบแบบคอมพิวเตอร์คุณจะไม่สามารถทำการสมัครสอบได้โดยสมบูรณ์ เนื่องจากมีระบบในการสมัครที่แตกต่างกัน

โปรดเลือกรูปแบบการสอบที่คุณถนัดที่สุดระหว่างแบบกระดาษและแบบคอมพิวเตอร์

 

IELTS on Computer

ข้อแตกต่างของการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง?

 • ผลสอบที่รวดเร็ว – ผลสอบจะประกาศภายใน 3-5 วันหลังจากวันสอบ
 • วันสอบที่มากขึ้น – ครอบคลุมทั้งสัปดาห์
 • เลือกเวลาสอบพูดได้ – โดยจะสอบวันเดียวกับทักษะอื่นๆ
 • สมัครสอบในนาทีสุดท้าย – เราจะปิดลงทะเบียน 4 วันก่อนสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งสอบที่เหลือด้วย
 • การสอบพูด – เป็นแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์เหมือนเดิม
 • การสอบฟัง – มีหูฟังส่วนตัวให้ผู้สอบทุกท่าน

 

สิ่งที่เหมือนกันกับการสอบ IELTS แบบกระดาษคือ? 

 • ราคา
 • ประเภทของคำถาม
 • ความยาก-ง่าย
 • การให้คะแนนจาก 0 ถึง 9
 • ผลสอบเป็นที่ยอมรับในกว่า 11,000 สถาบันทั่วโลก
 • การสอบพูดแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมและรับรองจาก IELTS
 

สอบ IELTS แบบกระดาษ

สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์