Back to top

เตรียมตัวสอบ IELTS

ฟรี คอร์สเรียน IELTS ทางออนไลน์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ IELTS พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ

วันที่ 22 ตุลาคม ถึง 2 ธันวาคม 2018

 

มาเตรียมตัวสอบ IELTS กับคอร์สออนไลน์ฟรีจากบริติช เคานซิล คอร์สนี้จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS 

โดยในแต่ละอาทิตย์จะเน้นไปที่ทักษะต่างๆของการสอบ IELTS (การฟัง การอ่าน การเขียนและการพูด) รวมไปถึงจะมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำด้วย

ซึ่งในคอร์สนี้จะครอบคลุมทุกส่วนของการสอบ IELTS และคุณจะมีความคุ้นเคยกับการสอบนี้มากขึ้น 

ด่วน! เวลาจำกัด

เข้าร่วมคอร์สเลย