Back to top

IELTS สำหรับสหราชอาณาจักร

 

สหราชอาณาจักร

เพราะชื่อเสียงที่กว้างไกลเรื่องการวิจัยและการศึกษา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในอังกฤษจึงดึงดูดผู้นำด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหลายคน อังกฤษต้อนรับนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติและความเชื่อ และจะมอบโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสกับวัฒนธรรม เมือง และชนบทที่เป็นเอกลักษณ์

คะแนนที่ต้องการและข้อมูลสำคัญต่างๆ

"IELTS is recognised by institutions all over the world and it is stated in their application requirements."

Murni Salina Saharudin, Universiti Selangor, IELTS score 6.5

โหลดแนวข้อสอบ IELTS - สำหรับประเทศอังกฤษ


 

การทำงานในสหราชอาณาจักร

กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) ใช้กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ CEFR เพื่อการวัดระดับภาษาอังกฤษของผู้สมัครวีซ่าโดยใช้ระบบ Points-based System (PBS) ระบบดังกล่าวจะทำให้ผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าเพื่อการทำงานหรือการเรียนในสหราชอาณาจักรสามารถยื่นวีซ่าทั้งห้าแบบ (Tier) ได้ ถ้าคุณสมัครวีซ่าแบบ Tier 1 หรือ Tier 2 คุณต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษและ IELTS คือหนึ่งในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นหลักฐานเพื่อยื่นวีซ่าได้

รูปแบบของวีซ่า ระดับที่ CEFR กำหนด ทักษะ คะแนน IELTS ที่กำหนด
Tier 1
Entrepreneur visa (วีซ่าผู้เบิกทางธุรกิจใหม่)
B1 การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง IELTS – คะแนนรวม และคะแนนการสอบแต่ละทักษะเท่ากับ 4.0
Tier 1
Graduate Entrepreneur visa (วีซ่าผู้เบิกทางธุรกิจใหม่สำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา)
B1 การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง IELTS – คะแนนรวม และคะแนนการสอบแต่ละทักษะเท่ากับ 4.0
Tier 2
General visa (วีซ่าทั่วไป)
B1 การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง IELTS – คะแนนรวม และคะแนนการสอบแต่ละทักษะเท่ากับ 4.0
Tier 2
Sportsperson visa (วีซ่านักกีฬา)
A1 การอ่าน การเขียน การพูดและการฟังการฟัง IELTS – คะแนนรวม และคะแนนการสอบแต่ละทักษะเท่ากับ 4.0
Tier 2
Minister of Religion visa (วีซ่าสำหรับผู้ประกอบกิจทางศาสนา)
B1 การอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง IELTS – คะแนนรวม และคะแนนการสอบแต่ละทักษะเท่ากับ 5.5

วีซ่าเพื่อการทำงานและระบบ Points-based

ระบบ Points-based ของสหราชอาณาจักรคือเครื่องมือที่ใช้ในการแบ่งผู้สมัครที่ต้องการทำงาน ฝึกอบรมหรือเรียนในสหราชอาณาจักรเป็นรายบุคคล ซึ่งจะระบุเส้นทางการจ้างงานหลากหลายที่มีอยู่ให้กับชาวต่างชาติ

วีซ่า Tier 1 (Entrepreneur)

วีซ่า Tier 1 Entrepreneur คือวีซ่าสำหรับผู้มีทักษะสูงและมีความประสงค์ที่จะริเริ่มกิจการ ดำเนินกิจการแทนหรือมีความเกี่ยวข้องหรือดำเนินธุรกิจในสหราชอาณาจักร คุณสามารถเก็บคะแนนสอบภาษาอังกฤษ 10 แต้มได้โดยการสอบผ่านกรอบ CEFR ระดับ B1 (หรือสอบ IELTS ได้คะแนนรวม 4) ซึ่งรวมถึงการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง

วีซ่า Tier 1 (Graduate Entrepreneur)

วีซ่า Tier 1 Graduate Entrepreneur คือวีซ่าสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ต้องการริเริ่มกิจการในสหราชอาณาจักร คุณสามารถเก็บคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ 10 แต้มโดยการสอบผ่านกรอบ CEFR ระดับ B1 (หรือสอบ IELTS ได้คะแนนรวม 4) ซึ่งรวมถึงการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง

วีซ่า Tier 2 (General)

วีซ่า Tier 2 General คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ต้องการทำงานในสหราชอาณาจักรหลังจากเรียนจบ โดยวีซ่า Tier 2 ในระบบ PBS เป็นวีซ่าสำหรับผู้มีทักษะซึ่งมีผู้รับเข้าทำงานแล้ว คุณสามารถเก็บคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ 10 แต้มโดยการสอบผ่านกรอบ CEFR ระดับ B1 (หรือสอบ IELTS ได้คะแนนรวม 4) ซึ่งรวมถึงการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง

วีซ่า Tier 2 (Minister of Religion)

วีซ่า Tier 2 Minister of Religion คือวีซ่าสำหรับผู้ที่ได้รับข้อเสนอให้ทำงานด้านกิจการทางศาสนา (เช่น บาทหลวง ผู้เผยแพ่ศาสนา หรือสมาชิกองค์กรทางศาสนา) ในสหราชอาณาจักร คุณสามารถเก็บคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ 10 แต้มโดยการสอบผ่านกรอบ CEFR ระดับ B2 (หรือสอบ IELTS ได้คะแนนรวม 5.5) ซึ่งรวมถึงการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง

วีซ่า Tier 2 (Sportsperson)

วีซ่า Tier 2 Sportsperson คือวีซ่าสำหรับนักกีฬาและโค้ชผู้มากความสามารถซึ่งได้รับการจ้างงานมาเพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาในสหราชอาณาจักรในระดับสูงสุด ผู้สมัครวีซ่าประเภทนี้ต้องเป็นนักกีฬาที่มีความสามารถในกีฬาที่ตนเล่นในระดับสูงสุดซึ่งรับรู้กันโดยทั่วไปในนานาชาติ คุณสามารถเก็บคะแนนสอบภาษาอังกฤษได้ 10 แต้มโดยการสอบผ่านกรอบ CEFR ระดับ A1 (หรือสอบ IELTS ได้คะแนนรวม 4) ซึ่งรวมถึงการทดสอบทักษะการอ่าน การเขียน การพูดและการฟัง

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษ.  

 


 

การย้ายถิ่นฐานไปยังสหราชอาณาจักร

IELTS เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Secure English Language Tests (SELT) ที่กองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) ให้การยอมรับ การสอบทั่วไปจะทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสี่ด้านด้วยกัน ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ทั้งนี้ หากคุณต้องการย้ายถิ่นฐานมายังสหราชอาณาจักรและต้องใช้หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ คุณจะต้องสมัครสอบกับสถานที่จัดสอบซึ่งได้รับอนุญาตจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

การสอบ IELTS Life Skills เป็นการสอบเดี่ยวที่ประกอบด้วยการสอบพูดและฟัง การสอบประเภทนี้เหมาะสำหรับ่ผู้ที่ต้องการหลักฐานความสามารถทางการพูดและการฟังภาษาอังกฤษ Levels A1, A2 หรือ B2 ของกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ CEFR

IELTS Life Skills A1

การสอบประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลักฐานว่าตนมีทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อยื่นขอวีซ่าครอบครัว (Family Visa) วีซ่าคู่สมรส (Spouse Visa) วีซ่าการครองชีวิตร่วมกันหรือวีซ่าของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน (Partner Visa) จากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ระดับ Levels A1 ของกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ CEFR เทียบเท่ากับระดับ ESOL Entry 1 ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ NQF

IELTS Life Skills B1

การสอบประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหลักฐานทักษะการพูดและการฟังภาษาอังกฤษเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทได้สัญชาติ/ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ถาวร (Citizenship/Settlement Visa) ทักษะระดับ B1 ของกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาจากประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ CEFR เทียบเท่ากับระดับ ESOL Entry 3 ของกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ NQF

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของรัฐบาลอังกฤษ

คุณอาจจะสนใจใน