ค้นหาคะแนนที่ต้องการสำหรับประเทศที่คุณจะไป

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา IELTS Prize ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2018

IELTS Prize banner info footnote

**มูลค่าของทุนนี้จะขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมในปีแรกของผู้ชนะ