Back to top

‘IELTS Ready Premium’ – เตรียมความพร้อมก่อนสอบ IELTS

IELTS Ready Premiumแหล่งความรู้ที่จะช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปิดให้เฉพาะผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล เข้าใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!  

 

เมื่อทำแบบฝึกหัดครบถ้วนแล้ว ‘IELTS Ready Premium’ จะทำการออกแบบและปรับแผนการเตรียมสอบสำหรับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถทำคะแนนได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้   

 

โดยคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ฟรี เมื่อลงทะเบียนสอบ IELTS กับเรา และจะใช้งานต่อได้อีก 7 วันนับจากวันที่เข้าสอบทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน เพียงสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ก็จะสามารถเริ่มต้นการเตรียมตัวสอบได้เลย!  

 

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก ‘IELTS Ready Premium’ 

  • แบบฝึกหัดกว่า 40 ชุด ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน  
  • แบบฝึกทักษะการเขียน พร้อมตัวอย่างคำตอบในแบบที่อาจารย์ผู้ตรวจข้อสอบต้องการ
  • คำแนะนำสำหรับทุกคำถามของข้อสอบการอ่านและการฟัง
  • คลาสเรียนออนไลน์เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบในแต่ละทักษะ 
  • แบบทดสอบสำหรับเตรียมสอบทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน

 

การรับสิทธิ์เข้าใช้ 

เมื่อได้ลงทะเบียนสอบ IELTS กับบริติช เคานซิลแล้ว ก็สามารถล็อกอินในหน้า Test Taker portal เพื่อเข้าใช้งานได้

โดยยิ่งคุณสมัครสอบล่วงหน้านานเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งมีเวลาสำหรับเข้าใช้งานแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบบนIELTS Ready Premiumมากขึ้นเท่านั้น ทั้งยังช่วยให้คุณเตรียมตัวสอบ IELTS ได้ดียิ่งขึ้น

สมัครสอบล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการเข้าทำแบบฝึกหัด ฟรี!

สมัครสอบเลย