Back to top

Video-call speaking test

 

การสอบ Speaking แบบ Video-Call นั้นเป็นอย่างไร?

  • ศูนย์สอบ IELTS บางแห่งของเรา จะเริ่มดำเนินการจัดสอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอล ซึ่งจะทำให้ผู้สอบได้มีทางเลือกสำหรับตารางสอบที่ยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้น
  • ผู้สอบจะได้เข้าสอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอลที่ศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการ ซึ่งยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการตรวจสอบยืนยันตัวตนเช่นเดิม
  • ผู้สอบจะได้รับการทดสอบจากอาจารย์ผู้คุมสอบซึ่งอยู่ในอีกสถานที่หนึ่ง และใช้การสื่อสารผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ร่วมกับหูฟัง
  • การสอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอล จะมีลักษณะเช่นเดียวกับการสอบพูดแบบตัวต่อตัว ทั้งในส่วนของเนื้อหา การให้คะแนน ระยะเวลาการสอบ ความยากง่ายของข้อสอบ ลักษณะของคำถาม และการจัดการด้านความปลอดภัย
  • ชมวิดีโอด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบพูดผ่านระบบวีดีโอคอล :

คำแนะนำสำหรับผู้สอบ:

  • เมื่อเริ่มสอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะช่วยคุณตรวจเช็คและจัดเตรียมการสอบ:ทดสอบการเชื่อมต่อ ตรวจสอบหูฟังและระดับเสียง ตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนของคุณกับอาจารย์ผู้คุมสอบ รวมทั้งดูแลให้แน่ใจว่าคุณพร้อมที่จะเริ่มทำการสอบ
  • คุณจะต้องอ่านคำถามในส่วนที่ 2 ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ กรุณาเตรียมแว่นสายตาของคุณมาด้วย หากมีความจำเป็นต้องใช้
  • แจ้งให้อาจารย์ผู้คุมสอบทราบได้ทุกเมื่อ หากคุณไม่สามารถได้ยินในสิ่งที่อาจารย์ผู้คุมสอบพูด เพื่อให้อาจารย์ผู้คุมสอบพูดซ้ำอีกครั้ง
  • กดกริ่งบนโต๊ะ เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ
  • เมื่อเสร็จสิ้นการสอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบจะเข้ามาพาคุณออกจากห้องสอบ

การสอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอลนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แค่นั่งลงและทำใจให้สบาย เมื่ออยู่ในห้องสอบ คลิกที่นี่ เพื่อชมวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันสอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอล!

การสอบพูดผ่านระบบวิดีโอคอลจะจัดขึ้นเฉพาะในประเทศที่กำหนด และที่ศูนย์สอบบางแห่งเท่านั้น กรุณาติดต่อศูนย์สอบใกล้บ้านท่าน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Register your IELTS now

Click