Back to top

ค้นหาตัวแทนผู้จัดสอบ IELTS ที่ได้รับการรับรองจากบริติช เคานซิล

"“อาจารย์แนะนำให้ฉันมาสอบกับบริติชเคาน์ซิลค่ะ” "

ภูริสา กวีพันธุ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คะแนน IELTS 6.5 (ประเทศไทย)

 

"“การเข้าสอบ IELTS ที่บริติชเคาน์ซิลเป็นเรื่องง่ายมากเลยค่ะ” "

กัญชนันท์ ตั้งดวงดี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ คะแนน IELTS 6.5 (ภายประเทศไทย)

 

"“การเดินทางไปยังสถานที่สอบสะดวกมากค่ะถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพก็ตาม” "

กมลรัตน์ สุกันก์ มหาวิทยาลัยบูราพา คะแนน IELTS 6 (ภายประเทศไทย)

 

"“ผมสอบ IELTS เพราะเป็นข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศครับ” "

ชนัต บุญเรืองแก้ว, NXP, คะแนน IELTS 6 (ภายประเทศไทย)

 

"“ฉันชอบที่มีผู้เข้าสอบฟังข้อสอบด้วยหูฟังได้ ฉันเคยสอบกับผู้จัดสอบรายอื่นที่เปิดข้อสอบทางลำโพง ถ้ามีคนในห้องไอหรือส่งเสียงดัง ก็จะเป็นการรบกวนผู้เข้าสอบคนอื่นๆค่ะ” "

ภัครพร ธนภิมนตรี KPMG, คะแนน IELTS 8 (สหราชอาณาจักร)

 

"“ผู้จัดสอบรายอื่นๆไม่มีหูฟังให้ใช้เวลาสอบฟังในการวัดระดับภาษาอังกฤษ” "

พัตสลิน รีพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนน IELTS 6.5 (สหราชอาณาจักร)

 

"“ฉันเลือกสอบ IELTS กับบริติชเคาน์ซิลเพราะป็นสถาบันแห่งแรกที่จัดสอบ IELTS ค่ะ” "

สุธีรา สัตยพรรณ, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คะแนน IELTS 6 (สหราชอาณาจักร)

 

"“การสอบ IELTS เป็นการสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาหลายสถาบันทั่วโลก” "

นัดพนุดา ทวีโชติพีรธรรม, มหาวิทยาลัยมหิดล, คะแนน IELTS 7.5 (สหราชอาณาจักร)

 

"“ฉันรู้มาว่าคะแนน IELTS เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และสามารถใช้ผลสอบนี้สมัครขอทุนเรียนต่างประเทศได้โดยไม่ต้องกังวลอะไรเลยค่ะ” "

Bophit Bun มหาวิทยาลัยกัมพูชา คะแนน IELTS 6 (ญี่ปุ่น)

 

"“ฉันสอบ IELTS กับบริติชเคาน์ซิลเพราะมีหูฟังให้ใช้เวลาสอบฟังค่ะ” "

สิรัญญา คตณรงค์ บริษัทปากน้ำคอร์ปอร์เรชั่น คะแนน IELTS 7 (เนเธอร์แลนด์)

 

"“IELTS เป็นการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากที่สุด และฉันเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตเวลาต้องการสมัครงานหรือสมัครเข้าเรียนต่อค่ะ” "

ชนกนันต์ อัครภัชยาพร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คะแนน IELTS 6.5 (สหราชอาณาจักร)

 

"“ฉันสอบ IELTS เพราะเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง และฉันอยากเรียนภาษากับอาจารย์ที่มาจากสหราชอาณาจักรค่ะ” "

จูเลีย คาร์โบนาโร Bruno Touschek Scientific High School คะแนน IELTS 7.5 (สหราชอาณาจักร)

 

"“บริติชเคาน์ซิลมีการจัดสอบอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการสมัครสอบและสถานที่จัดสอบที่สะดวกมากครับ” "

สุริยา ศรีพรหม มหาวิทยาลัยอินดีแอนา ที่บลูมมิงตัน คะแนน IELTS 8

 

"“ฉันชอบรูปแบบการสอบของ IELTS ซึ่งช่วยให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นค่ะ” "

อรุษา ชัยชนา บริษัทเมืองทองอลูมิเนียมอินดัสตรี จำกัด คะแนน IELTS 7 (สหราชอาณาจักร)

 

"“มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรนิยมรับผลสอบ IELTS มากกว่าการสอบอื่นๆค่ะ” "

พิมพ์ชนก โชติกามาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คะแนน IELTS 7 (สหราชอาณาจักร)

 

"“ข้อสอบ IELTS แต่ละช่วงเหมาะกับทักษะแต่ละด้าน การที่เราอ่อนทักษะด้านใดด้านหนึ่งอาจไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการสอบช่วงอื่นๆครับ” "

โมไนย ตั้งสุพาณิชย์, Accenture คะแนน IELTS 7 (ออสเตรเลีย)

 

"“มหาวิทยาลัยที่ฉันต้องการเข้าเรียนกำหนดให้สอบ IELTS และบริติชเคาน์ซิลก็เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงค่ะ” "

ณัชยา อติชาติธนินทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คะแนน IELTS 7 (ออสเตรเลีย)

 

"“บริติชเคาน์ซิลมีชื่อเสียงที่เชื่อถือได้” "

ปัทวี ชยาวิศาล มหาวิทยาลัยซันเวย์ คะแนน IELTS 6.5 (สวิตเซอร์แลนด์)

 

"“บริติชเคาน์ซิลมีอุปกรณ์การสอบดีกว่าผู้จัดสอบรายอื่นๆ เช่น มีหูฟังให้ใช้สำหรับการสอบฟังครับ” "

ภานุวัฒน์ พร้อมสิน มหาวิทยาลัยมหิดล คะแนน IELTS 6.5 (สวีเดน)

 

"“การสอบ IELTS เป็นระบบการสอบที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือได้” "

อัศวิน วีชกุล โรงพยาบาล PPAO, คะแนน IELTS 6 (ไต้หวัน, จีน)

 

"“ฉันเลือกสอบ IELTS กับบริติชเคาน์ซิลเพราะมีการใช้หูฟังในการสอบฟัง ซึ่งทำให้ได้ยินข้อสอบชัดเจนขึ้นค่ะ” "

ปัทมา จิระพลังสันติ TS Container Lines คะแนน IELTS 6 (สหราชอาณาจักร)

 

"“ผลสอบ IELTS เป็นที่ยอมรับทั่วโลก” "

Sakna Song, English Language Training Institute, คะแนน IELTS 8 (สหราชอาณาจักร)