Back to top

ฟรี คอร์สเรียน IELTS ออนไลน์

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสอบ IELTS พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ

วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2019

 

มาเตรียมตัวสอบ IELTS กับคอร์สออนไลน์ฟรีจากบริติช เคานซิล คอร์สนี้จะเหมาะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ IELTS 

โดยจะเน้นไปที่ทักษะการพูด รวมไปถึงจะมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำด้วย

ซึ่งในคอร์สนี้จะครอบคลุมทุกส่วนของการสอบ IELTS และคุณจะมีความคุ้นเคยกับการสอบนี้มากขึ้น 

ลงทะเบียน

คลิก