Back to top

ทุนการศึกษา IELTS

ทุนการศึกษา British Council IELTS

ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา IELTS สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2020/21

ในการเข้าร่วมลุ้นทุนการศึกษา IELTS ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบ IELTS สามารถสมัครได้ที่นี่

หากคุณต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS สามารถทำแบบทดสอบ IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่นี่

 

รางวัลระดับประเทศ
 

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 232,200 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 193,500 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 154,800 บาท

 

รางวัลระดับภูมิภาค
 

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,548,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 387,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 309,600 บาท

*มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยของผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง

ทุน IELTS Prize 2019/20 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 พฤษภาคม 2020!

สมัครเลย