Back to top

ทุนการศึกษา IELTS

ทุนการศึกษา British Council IELTS Prize 2023

ทุนการศึกษา บริติช เคานซิล IELTS Prize จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

ทุนการศึกษา IELTS Prize สนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2023/24

ทุนการศึกษาสำหรับปี 2023 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2566 เท่านั้น!

ในการเข้าร่วมลุ้นทุนการศึกษา IELTS ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน IELTS หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบ IELTS สามารถ สมัครสอบ IELTS ได้ที่นี่

หากคุณต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS สามารถทำ แบบทดสอบ IELTS ออนไลน์ฟรี ได้ที่นี่

 

รางวัลระดับประเทศ ปี 2023
 

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 200,000 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 80,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 40,000 บาท

 

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2566 เท่านั้น

สมัครเลย