Back to top

Date: 1-30 มิถุนายน 2021

 

รับฟรี! IELTS Preparation เมื่อสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล แบบกระดาษหรือแบบคอมพิวเตอร์ ก็ได้ และสอบรอบใดก็ได้ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2021

 

ทำไมถึงต้องสอบ IELTS แบบกระดาษกับบริติช เคานซิล

 • ฟรี แบบฝึกหัดออนไลน์ Road to IELTS มากถึง 100 ชุด
 • วันสอบและสถานที่สอบที่มากมายในหลายจังหวัดและเดินทางสะดวก
 • มีหูฟังส่วนตัวสำหรับการสอบฟัง สามารถปรับ-ลด ระดับเสียงเองได้
 • เลือกวันและเวลาสอบ Speaking เองได้
 • ขอเพิ่มฟรี ใบคะแนนผลสอบอีก 5 ใบ

ข้อดีของการสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง

 • ได้รับผลสอบเร็วขึ้น – ผลสอบจะออกภายใน 3-5 วัน 
 • วันสอบที่มากขึ้น – มีสอบทั้งวันธรรมดา และ วันเสาร์-อาทิตย์ ทั้งรอบเช้า-บ่าย 
 • เลือกเวลาสอบพูดเองได้ – โดยการสอบพูดนั้นจะสอบวันเดียวกับการสอบเขียนเลย
 • ใช้คอมพิวเตอร์แบบ PC ในการสอบ - ช่วยให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนและพิมพ์ถนัดมือ
 • การตรวจข้อสอบ – ส่วนการอ่านและการฟังนั้นจะถูกตรวจโดยระบบคอมพิวเตอร์ ในขณะที่ส่วนของการพูดจะถูกประเมิณโดยอาจารย์ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก IELTS มาโดยเฉพาะ 
 • การสอบฟัง – ผู้สอบทุกคนจะมีหูฟังคุณภาพส่วนตัว สามารถปรับ เพิ่ม ลด ระดับเสียงเองได้

 

*เงื่อนไขและข้อกำหนด 

1. โปรโมชั่นนี้จะใช้ได้กับผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทย รอบสอบใดก็ได้ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2021

2. สมัครสอบภายในระยะเวลาโปรโมชั่นที่กำหนด คือ ตั้งแต่ วันที่ 1-30 มิถุนายน 2021

3. กรุณาระบุ Promocode "IELTSPrep" ในช่อง Promocode ณ ตอนที่สมัคร

4. เมื่อสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว กรุณาทำการจอง IELTS Workshop และ IELTS Mock Test ตามตารางด้านบนในหน้าโปรโมชั่นนี้ พร้อมกรอก References number (ดูได้จากอีเมลที่ระบบส่งให้) โดยคลาสเรียนนี้จะเป็นการสอนสดผ่านทางออนไลน์เท่านั้น

5. บริติช เคานซิล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก โปรโมชั่น แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สมัครสอบ IELTS

คลิก