Back to top

Date: กันยายน ถึง พฤศจิกายน 2019

พิเศษ สำหรับผู้สอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ กับ บริติช เคานซิล ฟรี ทดลองสอบ Writing & Speaking!

เพียงสมัครสอบ IELTS แบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2019 รอบสอบและสนามสอบใดก็ได้ภายในปี 2019

 

รอบสอบ Computer-delivered IELTS Mock Test (Writing)

Fri 25 Oct at 2 pm & 3.30 pm  

Book now

สถานที่สอบ: Westminster International (ตึก Jasmine City อโศก ชั้น  B1)  

 

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. โปรโมชั่นนี้จะใช้ได้กับผู้ที่สมัครสอบ Computer-delivered IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2019 รอบสอบใดก็ได้ภายในปี 2019 เท่านั้น 
  2. Mock Test จะสอบเฉพาะ Writing และ Speaking พร้อมรับ Feedback (ตัวต่อตัว) จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ IELTS โดยตรง
  3. ผู้ที่ได้สมัครสอบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั้น สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งสอบ Mock Test ได้ที่นี่
  4. ผู้สอบจะได้รับอีเมลหรือโทรศัพท์คอนเฟิร์มที่นั่งสอบ Mock Test จากเจ้าหน้าที่ ประมาณ 3 วัน ล่วงหน้าก่อนสอบ
  5. ผู้สอบสามารถลงทะเบียนการทดลองสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อการสมัครสอบ IELTS 1 ครั้ง
  6. บริติช เคานซิลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข โปรโมชั่น แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า