Back to top

၂ဝ၁၈-၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ IELTS Prize ဆုရွင္မ်ား ေပၚထြက္လာပါၿပီ

Date: 26 July 2019

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္  ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့သူမ်ားထဲမွ IELTS Prize ဆုရ႐ွိသူ ေလးဦးအား က်ပ္ သိန္း ၄၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးေသာင္း) တန္ဖိုးရွိ ဆုမ်ားေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၉  ဇူလိုင္လ ၂၆ ရက္ေန႕  နံနက္ ၁ဝးဝဝ မွ ၁၁းဝ၀ အထိ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ဆုရသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုတုိးေက်ာ္ထက္ က "ျမန္မာႏိုင္ငံက IELTS Prize ပထမဆုရွင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတာ ဂုဏ္ယူ ၀မ္းေျမာက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ စာသင္ရင္ အကုန္အက်မ်ားလြန္းေတာ့ ဆုရတဲ့အခါ ကၽြန္ေတာ့္ မိသားစုအတြက္ ေငြေၾကးအကုန္အက် ၀န္ထုပ္၀န္ပုိး ေလွ်ာ့သြားပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ရင္ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။   ဒါေပမယ့္ IELTS စာေမးပြဲေျဖလုိက္ေတာ့ ႏုိင္ငံျခားမွာ ပညာဆက္သင္ၾကားရာမွာ မရွိမျဖစ္လုိအပ္တဲ့ အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ ကၽြမ္းက်င္ႏုိင္နင္းေစခဲ့ပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားပါသည္။  

ျမန္မာႏုိင္ငံမွဆုရရွိသူ ေလးဦးတြင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ National University of Singapore တြင္ Chemical Engineering မဟာဘြဲ႕သြားေရာက္ သင္ယူမည့္ ကိုျဖိဳးသူရေဌးမွာ ေဒသတြင္း တတိယဆုရရွိခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၅၀၀ ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး  ျပည္တြင္းဆုရရွိသည့္ University of Adelaide တြင္ Computer Science ဘာသာရပ္ သင္ယူရန္ သြားေရာက္မည့္ ကိုတုိးေက်ာ္ထက္၊ University of Manchester တြင္ Master of Business Administration Degree ရယူရန္ သြားေရာက္မည့္ ေဒါက္တာမိမိခုိင္ႏွင့္ Singapore Management University တြင္ Business Management ဘာသာရပ္သင္ယူရန္ သြားေရာက္မည့္ ကိုေစာမင္းညိဳတုိ႔မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၉၀၀၊ ၆၆၀၀ ႏွင့္ ၅၂၀၀ အသီးသီးရရွိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ႏုိ္င္ငံရပ္ျခား ပညာသင္ၾကားရန္ ရည္သန္ထားသည့္ အေရွ႕အာရွမွ ေက်ာင္းသူ/သား (၂၇၀) ဦးေက်ာ္အား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ စတင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ IELTS ဆုမ်ား ပံ့ပုိးေပးခဲ့ျပီး ယခုႏွစ္ (၂၀၁၈/၁၉) အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထူးခၽြန္ေအာင္ျမင္သူ (၄) ဦးအပါအ၀င္ ေနာက္ထပ္(၃၃) ဦးကို ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ အေရွ႕အာရွ ေဒသေစ်းကြက္ဒါရို္က္တာ ထရစ္ရွ္သြမ္ဆန္က "IELTS စာေမးပြဲဟာ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္အတြင္း ေျဖဆုိသူ ၃.၅ သန္းေက်ာ္ရွိခဲ့တဲ့ ကမၻာ့လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈ စစ္ေဆးတဲ့ စာေမးပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီရဲ႕  IELTS ဆုမ်ားျဖင့္ ပညာသင္အၿပီးမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား အက်ိဳးျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သက္ေသထူႏုိင္တဲ့ အရည္ေသြးျမင့္မားသူေတြကုိ ေထာက္ပံ့ေပးရတဲ့အတြက္လည္း ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ရပါတယ္" ဟု ေျပာၾကားပါသည္။ 

ယခုႏွစ္ဆုေရြးခ်ယ္ရန္အတြက္ IELTS စာေမးပြဲကုိ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္  ရည္ရြယ္ထားသည့္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသူ/သား (၁၀၀) ေက်ာ္အား ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။

IELTS မေျဖဆုိမီ ပံ့ပုိးျခင္း၊ ေျဖဆုိစဥ္ စီစဥ္ေပးျခင္း၊ ေျဖဆုိအၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း စသည္ျဖင့္ ေျဖဆုိသူမ်ား အတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေပးေနျပီး စာရင္းေပးသြင္းထားသည့္  ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ႏုိင္ရန္ အထူးပုံစံထုတ္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာ၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ေလ့က်င့္ေျဖဆုိမႈမ်ားအပါအ၀င္ အြန္လိုင္းတြင္ စုစည္းတင္ထားသည့္ Road to IELTS ကုိလည္း ၀င္ေရာက္ သုံးစြဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ လြယ္လင့္တကူ သြားေရာက္ႏုိင္မည့္ စာေမးပြဲခန္းမ်ား၊ မိမိတုိ႔ အစီအစဥ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေအာင္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည့္ ေျဖဆုိခ်ိန္မ်ား၊ အခ်ိန္မီရရွိႏုိင္မည့္ စာေမးပြဲ အေျဖလႊာ စသည္ျဖင့္ ေျဖဆုိသူမ်ား အဆင္ေျပေစရန္ လုပ္ေဆာင္ထားပါသည္။ ထပ္မံသိရွိလုိပါက www.ieltsasia.org.mm ကုိ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။