Back to top

IELTS SpeakUP

IELTS SpeakUP ကို ၆၇,၉၉၉ က်ပ္ျဖင့္သာ ယခုပဲ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ။

ယခုပဲ စာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

 

 IELTS SpeakUP ဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း။ 

IELTS SpeakUP ဆိုသည္မွာ IELTS ၏ co-owner ျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားသည့္ IELTS အေျပာစြမ္းရည္ ေလ့က်င့္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ IELTS SpeakUP မွာ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေလ့က်င့္ႏိုင္သည့္ IELTS ေလ့က်င့္ခန္းစာေမးပြဲ ပါဝင္ၿပီး  IELTS ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေပးသည့္ feedback ႏွင့္ အႀကံေပးခ်က္ေတြ ကိုရရွိမွာ ျဖစ္ၿပီး သင္ရည္မွန္းထားသည့္  IELTS score ကိုရရွိေအာင္အကူအညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ 

IELTS SpeakUP သည္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ေျဖဆိုသူ၏လိုအပ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္  SpeakUP App ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွာျဖစ္ၿပီး မိနစ္ ၃ဝၾကာျမင့္မွာျဖစ္ပါသည္။ သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ score ကို မွ်ေဝၿပီးေနာက္ IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ ကို ေျဖဆိုကာ IELTS ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေပးသည့္ feedback ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ performance အေပၚ score ရရွိမွာမဟုတ္ဘဲ IELTS band သတ္မွတ္ခ်က္ေပၚအေျခခံၿပီး သင္ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ IELTS score ကိုရရွိဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးမည့္ ေလ့လာသင္ယူသင့္ေသာ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားကိုရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။ IELTS အေျပာစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး သင္သိလိုသမွ်ေမးခြန္းမ်ားကို IELTS ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားထံ ေမးျမန္းႏိုင္မည့္အခြင့္အေရးကိုလည္းရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။  

IELTS SpeakUP ကိုဘာေၾကာင့္အသုံးျပဳသင့္သလဲ။ 

  • ၿပီးျပည့္စုံၿပီး စစ္မွန္သည့္ IELTS အေျပာစြမ္းရည္ဆိုင္ရာ အင္တာဗ်ဴး ျဖစ္ပါသည္။IELTS ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားမွ လုပ္ေဆာင္စစ္ေဆးေပးမွာျဖစ္ၿပီး IELTS SpeakUP ကို လက္ေတြ႕တြင္အမွန္တကယ္ေျဖဆိုရမည့္ IELTS စာေမးပြဲကို ထင္ဟပ္ေစမည့္ ပုံစံအတိုင္း ျပဳလုပ္ဖန္တီးထားၿပီး သင့္ကို အေကာင္းဆုံး ေလ့က်င့္ခန္းအေတြ႕အႀကဳံကိုေပးမွာျဖစ္ပါသည္။ 
  • IELTS ၏ co-owner ျဖစ္သည့္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ရရွိမွာျဖစ္ပါသည္။  ဘာသာစကားသင္ၾကားျခင္းႏွင့္အကဲျဖတ္ျခင္း ဆိုင္ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္အတူ IELTS စာေမးပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နက္နဲေသာအသိပညာမ်ားရွိသည့္ IELTS SpeakUP ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ တိက်ခိုင္မာသည့္အရည္အေသြးပိုင္းဆိုင္ရာ စနစ္ ႏွင့္အညီ မွန္ကန္ျပည့္စုံသည့္ IELTS အေျပာစြမ္းရည္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ေအာင္ စီစဥ္လမ္းၫႊန္ေပးထားပါသည္။    
  • တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီအတြက္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္စီမံထားသည့္ လိုအပ္ေသာ ေလ့လာသင္ယူသင့္သည့္ လမ္းၫႊန္မႈ feedback မ်ား။ IELTS SpeakUP သည္ သင္၏ အဂၤလိပ္ စကားေျပာစြမ္းေဆာင္ရည္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ရည္မွန္းထားေသာ feedback အျပင္ သင္ရရွိလိုသည့္ score ရရွိဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာလမ္းၫႊန္အႀကံေပးခ်က္မ်ားကိုလည္း ေပးမွာျဖစ္ပါသည္။   
  • IELTS အေျပာစြမ္းရည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္အခက္ေတြ႕ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

IELTS SpeakUP အကြောင်း စာမေးပွဲဖြေဆိုသူတွေက ဘာပြောကြလဲ။

"ဗြိတိသျှကောင်စီမှ IELTS ကျွမ်းကျင်သူက ကျွန်မကို နားလည်ရလွယ်အောင် ရိုးရှင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ပြောဆိုပြီး အရမ်းကိုအသုံးဝင်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေအများကြီးပေးပါတယ်။" - ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ ‌ဗြိတိသျှကောင်စီ IELTS စာမေးပွဲဖြေဆိုသူတစ်ဦး

"IELTS SpeakUP က တစ်ကယ်ကိုလက်တွေ့ကျပြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ဗြိတိသျှကောင်စီမှ IELTS ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ လေ့ကျင့်ခွင့်ရပြီး ကျွန်တော့် speaking စွမ်းရည်ပေါ်အတွက်  အကြံဥာဏ်များစွာရပါတယ်။" - ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ ‌ဗြိတိသျှကောင်စီ IELTS စာမေးပွဲဖြေဆိုသူတစ်ဦး

"IELTS SpeakUP ဆက်ရှင်တစ်ခုတက်ရောက်ပြီးနောက် ကျွန်မရဲ့ speaking စွမ်းရည်တွေ တိုးတက်လာတယ်လို့ ခံစားရပါတယ်။ နောက်ထက် ဆက်ရှင်တွေတက်ရောက်ဖို့ အင်အားတွေရပါတယ်။" - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှ ‌ဗြိတိသျှကောင်စီ IELTS စာမေးပွဲဖြေဆိုသူတစ်ဦ

 

IELTS SpeakUP သည္ သင္၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ျပဳလုပ္ထားသည့္ Appကိုအသုံးျပဳပါသည္။ IELTS expert အတြက္ SpeakUP တစ္ session မိနစ္ ၃ဝ စာက်သင့္ေငြ မွာ ၆၇,၉၉၉ က်ပ္က်သင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ (မူလ အတန္းေၾကး ၇၄,၉၉၉ က်ပ္)။

သင့္ session ၏ ပုံစံကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ၿပီး စတင္အသုံးျပဳရန္ မည္သို႔ စာရင္းသြင္းရမည္ကို ဗြီဒီယိုမ်ားအား ၾကည့္ၿပီးေလ့လာလိုက္ပါ။   

စာရင္းသြင္းရန္

 

 

မည္သို႔စတင္လုပ္ေဆာင္မည္နည္း (Windows အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္)   

 

 

မည္သို႔စတင္လုပ္ေဆာင္မည္နည္း (အျခားေသာအသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္) 

 

 

Session အေတြ႕အႀကဳံ