Back to top

Covid-19 Updates and Health Advisory

Date: February 2020

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္လုံၿခဳံမႈသည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အတြက္ထိပ္တန္းဦးစားေပးျဖစ္သည္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ထိေတြ႕ဆက္ဆံသူအားလုံးအား အဆင္ေျပက်န္းမာေစရန္ လိုအပ္ေသာအစီအမံမ်ားကို ေနရာခ်ထားရန္အတြက္ ေဒသႏၲရအစိုးရေအဂ်င္စီမ်ားအားလုံးႏွင့္အတူတကြ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး ပံ့ပိုးကူညီေနပါသည္။

COVID-19 ျပန႔္ႏွံ႔မႈကိုတားဆီးရန္ အစိုးရ၏မၾကာေသးမီကၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအရ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ႐ုံးမ်ားသည္ မတ္လ ၁၉ ရက္မွ ဧၿပီလကုန္အထိေခတၱပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္တို႔ကိုလည္းေဆာင္႐ြက္သြားပါမည္။

  • အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားအားလုံးအား မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလကုန္အထိ ယာယီပိတ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခအေနမ်ားကို ‌‌ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီလတြင္ဖြင့္မည့္သင္တန္းမ်ား (Primary Plus, Secondary Plus and Adult English classes) အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ‌ေက်ာင္းသား၊ ‌‌ေက်ာင္းသူမ်ားထံ အီး‌ေမးလ္္္၊ SMS မွတဆင့္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္္‌‌ေန႔ေနာက္ဆုံးထားၿပီး ‌အေၾကာင္္းၾကား‌ေပးပါမည္။ အြန္လိုင္းအဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကိုမူ အခ်ိန္မေ႐ြး အခမဲ့ဆက္လက္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
  • စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ယာယီဆိုင္းငံ့ထားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း Digital Library အသင္းဝင္မ်ားအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အခ်ိန္မေ႐ြး အြန္လိုင္းမွတဆင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
  • ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ယူေကစာေမးပြဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအားလုံးကို လက္ရွိတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေျဖဆိုသူမ်ားအား ဆက္လက္ ေၾကညာေပးသြားပါမည္။ 
  • ကြန္ျပဴတာႏွင့္ ေျဖဆိုရေသာ IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ Statement of Entry ႏွင့္ ID တို႔ျပသၿပီး ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီအေဆာက္အဦး သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။
  • ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးကို စာေမးပြဲစင္တာမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး အပူခ်ိန္ ၃၇.၅ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ အထက္ရွိလွ်င္ အစိုးရ၏အႀကံျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းေဆးကုသမႈခံယူရန္ ျပန္လႊတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးစားစြာႀကိဳတင္အသိေပးအပ္ပါသည္။
  • ထိုနည္းတူစြာ COVID-19 ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ေရာဂါလကၡဏာခံစားေနရသူမ်ား (သို႔မဟုတ္) သံသယရွိသူမ်ား နီးစပ္ရာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႔ ခ်က္ခ်င္းသြားေရာက္ၾကပါရန္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

သိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ‌‌‌ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အီး‌ေမးလ္၊ Facebook Messenger ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္

အီး‌ေမးလ္: enquiries@mm.britishcouncil.org 
Facebook Messenger: http://m.me/BritishCouncilMyanmar

ဖုန္း 
စာ‌ေမးပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၃၆၅ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနဂၤလာမွ ‌ေသာၾကာ)
စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၃၀ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနဂၤလာမွ ‌ေသာၾကာ)
အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၂ ၊ ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၀၈ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနဂၤလာမွ ‌ေသာၾကာ)

မႏၲေလး

ဖုန္း
စာၾကည့္တိုက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၅ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနဂၤလာမွ ‌ေသာၾကာ)
စာ‌ေမးပြဲဝန္ေဆာင္မႈမ်ား - ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၃ ၊ ၀၉၇၇၇၀၀၁၈၂၄ ၊ ၀၉၂၅၆၁၁၄၄၀၂ (မနက္ ၉ နာရီမွ ၅ နာရီ - တနဂၤလာမွ ‌ေသာၾကာ)

ယခုကဲ့သို႔ ခက္ခဲသည့္အခ်ိန္ကာလအတြင္း လူတိုင္းက်န္းမာေစရန္ဆႏၵျပဳပါသည္။ သင္၏နားလည္ေပးမႈနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္အားေပးေထာက္ခံမႈအေပၚ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာ