Back to top

IELTS Prize ပညာသင္ဆု

ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ ၂ဝ၂၃/၂၄ ခုႏွစ္ IELTS Prize ပညာသင္ဆု

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ၏ IELTS Prize ပညာသင္ဆုမ်ားကို အရည္အခ်င္းျမင့္မား၍ မိမိအလုပ္ကို တိုးတက္မႈရွိေစလိုေသာ ဆႏၵရွိၿပီး ျပည္တြင္း (သို႔) ျပည္ပမွ ရရွိလာခဲ့ေသာ ဘဲြ႕ရ/ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းမ်ားမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ မိမိလူမႈပတ္၀န္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းကို အက်ိဳးျပဳလိုသည့္ အလားအလာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားကို IELTS ကို လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံထားေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ မည္သည့္ ဘဲြ႕ရ/ဘဲြ႕လြန္သင္တန္းကိုမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ဤဆုမွ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ ဤပညာသင္ဆုသည္ ၂၀၂၃/၂၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း စတင္တက္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္သာ အက်ံဳးဝင္ပါသည္။

IELTS Prize ေလ်ွာက္ထားရန္ IELTS ရမွတ္လိုအပ္ပါသည္။ IELTS မေျဖဆိုရေသးပါက ယခုပင္ေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းပါ။

IELTS စာေမးပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ျပင္ဆင္လိုပါသလား။ Road to IELTS အခမဲ့ online သင္ခန္းစာအား ယခုပင္သင္ယူပါ။

 

IELTS Prize ၂၀၂၃/၂၄ ပညာသင္ဆုမ်ားကို ယေန႔ မွစ၍  ၁၅ရက္ စက္တင္ဘာ ၂ဝ၂၃ အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ ယခုပင္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါ

 

ျပည္တြင္းအဆင့္ဆုမ်ား

ပထမဆု-  £ ၅,၀၀၀ (၁)ဆု

ဒုတိယဆု- £ ၂,၀၀၀ (၁)ဆု

တတိယဆု- £ ၁,၀၀၀ (၁)ဆု

*အမွန္တကယ္ကုန္က်ေသာ ပထမႏွစ္စာ ေက်ာင္းလခအတြက္သာ

British Council IELTS Prize

Apply now!