Back to top

Giới thiệu về IELTS

IELTS là gì

Hệ thống kiểm tra Anh ngữ quốc tế IELTS là bài kiểm tra đánh giá năng lực ngôn ngữ Anh phổ biến nhất trên thế giới dành cho giáo dục bậc cao và nhập cư toàn cầu, với hơn 3 triệu bài thi tham dự mỗi năm.
Đọc tiếp

Thi IELTS với Hội đồng Anh

Giờ đây bạn đã có thể lựa chọn thi IELTS trên giấy hoặc trên máy tính tại nhiều địa điểm thi khác nhau.
Đọc tiếp

Tại sao thi IELTS với Hội đồng Anh?

Hội đồng Anh là tổ chức giảng dạy và khảo thí tiếng Anh hàng đầu trên thế giới. Hàng năm Hội đồng Anh tổ chức hơn ba triệu kỳ thi tại hơn 850 thành phố và khu vực. Thi IELTS với Hội đồng Anh để trải nghiệm cơ sở vật chất và dịch vụ thi theo chuẩn quốc tế.
Đọc tiếp

IELTS dành cho Vương quốc Anh

Với danh tiếng về nghiên cứu và giáo dục, các trường đại học và cao đẳng tại Vương quốc Anh thu hút những học giả và chuyên gia công nghiệp hàng đầu thế giới.
Đọc tiếp

IELTS dành cho Hoa Kỳ

Bạn mong muốn học tập tại Hoa Kỳ? IELTS được công nhận bởi hơn 3,000 tổ chức tại Hoa Kỳ.
Đọc tiếp

Cùng IELTS đến Úc

IELTS là bài kiểm tra năng lực ngôn ngữ Anh phổ biến nhất dành cho học sinh, người lao động và người nhập cư tại Úc.
Đọc tiếp

IELTS dành cho New Zealand

Những cá nhân có nguyện vọng làm việc hoặc nhập cư tại New Zealand phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh được yêu cầu bởi chính phủ New Zealand. Chính phủ yêu cầu bài thi IELTS để chứng minh khả năng ngoại ngữ đối với nhiều thị thực.
Đọc tiếp

IELTS dành cho Canada

Bạn mong muốn học tập tại Canada? IELTS có thể giúp bạn thực hiện mong muốn đó! IELTS được công nhận bởi Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) là bằng chứng năng lực ngôn ngữ Anh. Nếu bạn đang nộp đơn du học bậc đại học hoặc cao học tại Canada, bạn sẽ có thể được yêu cầu nộp kết quả bài thi IELTS trong hồ sơ của bạn.
Đọc tiếp

IELTS dành cho Việt Nam

Bạn có muốn học tập tại Việt Nam không? IELTS có thể giúp bạn thực hiện được điều đó!
Đọc tiếp