Back to top

IELTS dành cho New Zealand

 

Làm việc tại New Zealand

 

 

Để làm việc tại New Zealand, bạn phải đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh theo yêu cầu của Chính phủ New Zealand. Chính phủ New Zealand yêu cầu lấy kết quả IELTS làm bằng chứng về trình độ tiếng Anh cho nhiều loại thị thực, bao gồm thị thực cho những người di cư theo dạng tay nghề, kinh doanh, và định cư theo dạng công việc.

Di trú theo dạng tay nghề 

 

 

Di trú theo dạng tay nghề sử dụng một hệ thống điểm riêng biệt, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, kinh nghiệm làm việc, trình độ của ứng viên, và bạn cần phải có một thư mời làm việc để xác định cấp thị thực. Bạn phải có một thang điểm chung là 6.5 cho IELTS tổng quát hoặc IELTS Học thuật.  

Di trú theo dạng kinh doanh  

Điểm số IELTS được yêu cầu phụ thuộc vào thể loại thị thực liên quan đến đơn xin của bạn:  

 • Nhân viên của một công ty (thay đổi địa điểm kinh doanh): Thang điểm yêu cầu ít nhất là 5.0 cho IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật. 
 • Thị thực làm việc dạng doanh nhân hoặc doanh nhân cư trú: Thang điểm yêu cầu ít nhất là 4.0 cho IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật.
 • Chủ đầu tư (Chủ đầu tư loại 2): Thang điểm yêu cầu ít nhất là 3.0 trong IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật.

Di trú dạng việc làm 

Một khi bạn đã ở New Zealand được hai năm theo dạng thị thực việc làm (dạng năng khiếu), bạn có thể hội đủ các điều kiện để định cư theo dạng di trú.

Để hội đủ các điều kiện này, bạn sẽ cần phải:

 • Đã ở New Zealand theo dạng làm việc để xin thị thực cư trú trong hai năm. 
 • Đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe theo quy định và phẩm chất đạo đức của bạn.
 • Có chứng chỉ IELTS Tổng quát hoặc IELTS Học thuật với tổng điểm 5.0.  

Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập trang web Di trú New Zealand. Immigration New Zealand’s website


 

Nhập cư New Zealand

Những người muốn nhập cư ở New Zealand phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh theo yêu cầu của Chính phủ New Zealand. Chính phủ yêu cầu lấy điểm IELTS làm cơ sở chứng minh trình độ tiếng Anh cho nhiều loại thị thực, bao gồm những thị thực theo diện tay nghề, kinh doanh, theo cha mẹ, và thường trú theo các thể loại công việc.

 1. Di trú diện tay nghề: Người nộp đơn chính phải có tổng điểm chung là 6.5 trong kỳ thi IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật. Vợ/ chồng và con cái của họ sẽ cần một điểm số ít nhất là 5.0 dành cho IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật.
 2. Dạng Kinh doanh: Đối với những người nộp đơn chính, điểm IELTS yêu cầu tùy thuộc vào thể loại đơn xin cấp thị thực nào.
  • Nhân viên của một công ty (thay đổi địa điểm kinh doanh): Thang điểm yêu cầu ít nhất là 5.0 cho IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật.
  • Thị thực làm việc dạng doanh nhân hoặc doanh nhân cư trú: Thang điểm yêu cầu ít nhất là 4.0 cho IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật.
  • Chủ đầu tư (Chủ đầu tư loại 2): Thang điểm yêu cầu ít nhất là 3.0 trong IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật.

  Đối tác và trẻ em từ 16 tuổi trở lên đi kèm trong hồ sơ cũng phải đáp ứng một tiêu chuẩn tối thiểu về tiếng Anh, với một số điểm IELTS tổng quát ít nhất là 4.0.

 3. Dạng Cha Mẹ: Tất cả ứng viên trong đơn xin thị thực dạng Cha mẹ cần phải nộp chứng chỉ IELTS đáp ứng ít nhất hai kỹ năng đạt điểm từ 4.0.
 4. Loại thường trú: Những người nộp đơn chính phải có điểm IELTS Tổng Quát hoặc IELTS Học Thuật ít nhất 5.0. Vợ/ chồng và con cái của họ cũng cần một số điểm ít nhất là 5.0 trong bài IELTS Tổng quát hoặc Học thuật.

Có thể bạn sẽ muốn đọc thêm về

Doctor IELTS

“Doctor IELTS” chính là những chuyên gia hàng đầu về IELTS của chúng tôi. Doctor IELTS sẽ đưa ra những bí quyết luyên thi và lời khuyên bổ ích để giúp bạn đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi IELTS của mình.
Đọc tiếp

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Tài liệu online và offline để bạn chuẩn bị cho bài thi
Đọc tiếp