Back to top

IELTS dành cho Canada

 

Học tập tại Canada

Bạn có dự định du học và định cư tại Canada? IELTS có thể giúp bạn hiện thực được giấc mơ này! Tại Canada, IELTS được Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) chấp nhậnbằng chứng để chứng minh trình độ sử dụng thông thạo tiếng Anh của bạn. Nếu bạn đang nộp hồ sơ du học ở bậc đại học hoặc sau đại học tại Canada, hầu như là bạn sẽ được yêu cầu xuất trình kết quả IELTS, và đây là một phần trong thủ tục không thể thiếu khi nộp hồ sơ xin du học của bạn.

>> Ưu đãi thi IELTS năm 2024 với Hội đồng Anh

Thi IELTS trên giấy

Thi IELTS trên máy tính

Mức điểm được yêu cầu và các thông tin hữu ích

“Bài thi IELTS được rất nhiều trường đại học công nhận. Việc đăng ký thi IELTS cũng rất dễ dàng.”

Tina Lok Sun Ko, Trường nữ sinh Ying Wa, IELTS 8.0

Làm việc ở Canada

Nếu bạn đang có kế hoạch làm việc tại Canada, bạn phải tham gia thực hiện một bài kiểm tra ngôn ngữ để chứng minh trình độ tiếng Anh của mình. Các bài thi IELTS Tổng quát có thể đáp ứng các yêu cầu của Bộ Quốc tịch và Di trú Canada (CIC) nếu bạn đang nộp đơn xin thị thực làm việc, đăng ký nghề nghiệp hoặc thường trú tại Canada. Chuẩn ngôn ngữ của Canada (CLB) là các tiêu chuẩn quốc gia sử dụng ở Canada để mô tả, đánh giá và công nhận trình độ thông thạo tiếng Anh của những người nhập cư tiềm năng có ý định tiếp tục sống và làm việc tại Canada. Bạn có thể tìm hiểu từ Bộ Quốc tịch và Di trú Canada để xem tiêu chuẩn ngôn ngữ của Canada mà bạn sẽ được yêu cầu cung cấp để đáp ứng mục đích xin thị thực. Kết quả thi IELTS của bạn thể hiện trình độ thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh của bạn trong các tiêu chuẩn ngôn ngữ của Canada. Bảng dưới đây liệt kê thang điểm tương đương giữa IELTS với điểm trong Chuẩn ngôn ngữ của Canada:

Cấp độ Đọc Viết Nghe Nói
10 8.0 7.5 8.5 7.5
9 7.0 7.0 8.0 7.0
8 6.5 6.5 7.5 6.5
7 6.0 6.0 6.0 6.0
6 5.5 5.5 5.5 5.5
5 5.0 5.0 5.0 5.0
4 4.0 4.0 4.5 4.0

 

Nhập cư Canada

Nếu bạn nộp đơn xin thị thực làm việc, công nhận nghề nghiệp hoặc thường trú tại Canada, bạn sẽ được yêu cầu đưa ra bằng chứng về trình độ tiếng Anh như là một phần trong quá trình xin thị thực của bạn.

IELTS Tổng Quát là một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh quốc tế dành cho mục đích nhập cư vào Canada được Sở Công Dân và Di Trú Canada (CIC) chấp nhận. Bài kiểm tra đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn theo thang điểm từ 0 đến 9 cho từng kỹ năng: Nghe, Nói, ĐọcViết. Bạn sẽ cần phải đáp ứng các mức quy định về chuẩn ngôn ngữ của Canada (CLB) trong tất cả các kỹ năng IELTS này. 

Bạn cần phải có kết quả IELTS gửi kèm trong hồ sơ xin thị thực của bạn để hồ sơ được xét duyệt.

Có thể bạn sẽ muốn đọc thêm về