Back to top

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS trên máy tính

Nội dung

 

Giới thiệu về hình thức thi IELTS trên máy tính

 

Bài thi Nghe

Các dạng câu hỏi trong bài thi Nghe của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Nối thông tin (Matching)
 • Kế hoạch/Bản đồ/Biểu đồ (Plan/Map/Diagram Labelling)
 • Hoàn thành biểu mẫu (Form Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành câu (Sentence Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Các dạng câu hỏi trên đều có thể xuất hiện ở một trong bốn phần của bài thi Nghe. Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu hỏi của bài thi Nghe đã được chọn lọc bên dưới. Đáp án và bản chép lại của bài Nghe đã được cung cấp sẵn để bạn kiểm tra lại kết quả của mình.

Với mỗi ví dụ, bạn sẽ có một ít thời gian để đọc qua các câu hỏi trước khi bài Nghe bắt đầu và một ít thời gian sau khi bài Nghe kết thúc để kiểm tra lại đáp án của mình.  

Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chỉ chọn một đáp án)

Bạn sẽ nghe một đoạn trích trong phần 3 của bài thi Nghe, một sinh viên tên Judy đang thảo luận về đề tài nghiên cứu của mình với giáo viên và các sinh viên khác.

Chọn một đáp án cho mỗi câu hỏi.

Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chọn nhiều hơn một đáp án)

Bạn sẽ nghe một đoạn trích trong phần 1 của bài thi Nghe, hai nhân vật trong bài đang trao đổi về hướng dẫn đường đi tới thư viện.

Chọn các đáp án đúng.

Mẫu câu hỏi nối thông tin

Bạn sẽ nghe một đoạn trích trong phần 2 của bài thi Nghe, nhân vật nữ trong bài đang trao đổi với nhân viên mới tại một trại hè dành cho trẻ em.

Chọn đáp án đúng bằng cách di chuyển đáp án đó vào chỗ trống.

Mẫu câu hỏi Kế hoạch/Bản đồ/Biểu đồ (Dạng A)

Bạn sẽ nghe một đoạn trích trong phần 2 của bài thi Nghe, một hướng dẫn viên du lịch đang mô tả những điểm đến khác nhau tại một tỉnh/thành phố ở Mỹ.

Chọn đáp án bằng cách nhấp chuột vào ô đúng trong bảng.

Mẫu câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn

Bạn sẽ nghe một đoạn trích trong phần 2 của bài thi Nghe, một đại diện của công ty may mặc đang trò chuyện với các học sinh trung học phổ thông.

Gõ đáp án vào chỗ trống.

 

Bài thi Đọc

Bài thi Đọc (học thuật)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc (học thuật) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Các dạng câu hỏi trên đều có thể xuất hiện ở một trong ba phần của bài thi Đọc (học thuật). Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu hỏi của bài thi Đọc đã được chọn lọc bên dưới. Đáp án đã được cung cấp sẵn để bạn kiểm tra lại kết quả của mình.

Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chỉ chọn một đáp án)

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 1 của bài thi Đọc về người lao động lớn tuổi.

Chọn đáp án đúng.

Mẫu câu hỏi nhiều lựa chọn (chọn nhiều hơn một đáp án)

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 1 của bài thi Đọc về người lao động lớn tuổi.

Chọn các đáp án đúng.

Mẫu câu hỏi xác định thông tin (True/False/Not Given)

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 1 của bài thi Đọc về nhà khoa học Marie Curie

Chọn đáp án đúng.

Mẫu câu hỏi hoàn thành ghi chú

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 1 của bài thi Đọc về người lao động lớn tuổi.

Gõ đáp án vào chỗ trống

Mẫu câu hỏi nối tiêu đề

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 2 của bài thi Đọc về ý nghĩ vật lý học của hành vi giao thông.

Chọn đáp án đúng bằng cách di chuyển đáp án đó vào chỗ trống.

Mẫu câu hỏi hoàn thành tóm tắt (nhặt từ trong đoạn trích)

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 3 của bài thi Đọc về sự dịch chuyển của tiếng Anh, để quảng bá cho việc sử dụng tiếng Anh nguyên bản.

Gõ đáp án vào chỗ trống

Mẫu câu hỏi hoàn thành tóm tắt (nhặt từ danh sách từ hoặc cụm từ)

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 3 của bài thi Đọc về ngôn ngữ.

Gõ đáp án vào chỗ trống

Mẫu câu hỏi hoàn thành lưu đồ (nhặt từ trong đoạn trích)

Bạn sẽ đọc một đoạn trích từ phần 3 của bài thi Đọc về ảnh hưởng của việc ăn kiêng ít calo tới quá trình lão hóa.

Gõ đáp án vào chỗ trống

 

Bài thi Đọc (tổng quát)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Đọc (tổng quát) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Câu hỏi nhiều lựa chọn (Multiple Choice)
 • Xác định thông tin (Identifying Information – True/False/Not Given)
 • Xác định cách nhìn, luận điểm của người viết (Identifying a Writer’s Views/Claims – Yes/No/Not Given)
 • Nối thông tin (Matching Information)
 • Nối tiêu đề (Matching Headings)
 • Nối đặc điểm (Matching Features)
 • Nối câu kết thúc (Matching Sentence Endings)
 • Hoàn thành tóm tắt (Summary Completion)
 • Hoàn thành ghi chú (Note Completion)
 • Hoàn thành bảng (Table Completion)
 • Hoàn thành lưu đồ (Flow-chart Completion)
 • Hoàn thành dán nhãn biểu đồ (Diagram Label Completion)
 • Câu hỏi yêu cầu trả lời ngắn (Short Answer Questions)

Các dạng câu hỏi trên đều có thể xuất hiện ở một trong ba phần của bài thi Đọc (tổng quát). Bạn có thể tham khảo một số mẫu câu hỏi của bài thi Đọc đã được chọn lọc bên dưới. Đáp án đã được cung cấp sẵn để bạn kiểm tra lại kết quả của mình.

Mẫu câu hỏi nối thông tin

Mẫu câu hỏi xác định thông tin (True/False/Not Given)

Mẫu câu hỏi hoàn thành ghi chú

Mẫu câu hỏi hoàn thành câu

 

Bài thi Viết

Bài thi Viết (học thuật)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Viết (học thuật) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Trong phần 1, bạn sẽ được cho một biểu đồ, bảng biểu hoặc sơ đồ và được yêu cầu mô tả, tóm tắt và giải thích các thông tin được cung cấp theo ngôn ngữ của bạn. Bạn cũng có thể sẽ được yêu cầu mô tả và giải thích số liệu, các bước của một quy trình, cách một vật hoạt động hoặc mô tả một sự vật hoặc sự kiện.
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Bạn có thể tham khảo một số đề thi Viết (học thuật) đã được chọn lọc bên dưới. Bài văn mẫu kèm số điểm và đánh giá của Giám khảo đã được cung cấp sẵn để bạn tham khảo.

Đề thi mẫu cho bài thi Viết (học thuật) 

 

Bài thi Viết (tổng quát)

Các dạng câu hỏi trong bài thi Viết (tổng quát) của hình thức thi IELTS trên máy tính sẽ tương tự như hình thức thi trên giấy. Các dạng câu hỏi thông dụng như sau:

 • Trong phần 1, bạn sẽ được đặt vào một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư để hỏi thông tin hoặc giải thích về tình huống đó
 • Trong phần 2, bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận nhằm đưa ra quan điểm, tranh luận hoặc trả lời vấn đề nào đó

Bạn có thể tham khảo một số đề thi Viết (tổng quát) đã được chọn lọc bên dưới. Bài văn mẫu kèm số điểm và đánh giá của Giám khảo đã được cung cấp sẵn để bạn tham khảo.

Đề thi mẫu cho bài thi Viết (tổng quát)