Back to top

Điểm IELTS do các trường đại học tại Việt Nam yêu cầu

Tại sao càng ngày càng nhiều sinh viên chọn thi IELTS khi muốn học tập tại Việt Nam? 

(1) Thể hiện khả năng giao tiếp trong môn thi Nói trực tiếp mặt đối mặt với giám khảo.

Không giống như các kỳ thi năng lực ngôn ngữ khác là bạn được yêu cầu thi Nói trên máy tính, IELTS cho bạn cơ hội nói chuyện mặt đối mặt với giám khảo một cách thoải mái và bạn còn nhận được sự hỗ trợ, động viên của giám khảo trong quá trình thi Nói.

(2) Phát triển các kỹ năng liên quan đến việc học tập và cuộc sống sinh viên.

 IELTS nhấn mạnh vào khả năng giao tiếp trong các tình huống thực. Không cần phải ghi nhớ một lượng lớn từ vựng hoặc ngữ pháp. Thay vào đó, IELTS bao quát cách học làm thế nào để giao tiếp trong một loạt các tình huống bạn sẽ gặp phải trong môi trường học tập. Điều này sẽ cho phép bạn đạt được lượng kiến thức cao nhất trong quá trình học tập và trong cuộc sống sinh viên của mình.