Back to top

Điểm IELTS do các trường đại học Mỹ yêu cầu.

Yêu cầu điểm IELTS của 200 trường đại học hàng đầu thế giới ở Mỹ, năm 2019

Bảng xếp hạng các đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education và của QS, năm 2019

Bảng xếp hạng các đại học thế giới của tạp chí Times Higher Education, năm 2019

Name of institution

World rank

IELTS minimum requirement (undergraduate programmes)

IELTS minimum requirement (postgraduate programmes)

Stanford University

3

Contact institution

Contact institution

Massachusetts Institute of Technology

4

7.0

7.0

California Institute of Technology

5

7.0

7.0

Harvard University

6

7.0

7.0

Princeton University

7

Contact institution

7.0

Yale University

8

7.0

7.0

University of Chicago

10

7.0

7.0

University of Pennsylvania

12

7.0

7.0

Johns Hopkins University

12

7.0

7.0

University of California, Berkeley

15

7.0

7.0

Columbia University

16

7.0

7.0

University of California, Los Angeles

17

7.0

7.0

Duke University

18

7.0

7.0

Cornell University

19

7.0

7.5

University of Michigan

20

7.0

7.0

Carnegie Mellon University

24

7.5

7.5

Northwestern University

25

7.5

7.5

New York University

27

7.5

7.5

University of Washington

28

7.0

7.0

University of California, San Diego

30

7.0

7.0

Georgia Institute of Technology

34

Contact institution

Contact institution

University of Texas at Austin

39

6.5

6.5

University of Wisconsin-Madison

43

6.5

7.0

University of Illinois at Urbana-Champaign

50

6.5

6.5

University of California, Santa Barbara

52

7

7

Brown University

53

8.0

7.0

Washington University in St Louis

54

7.0

7.0

University of North Carolina at Chapel Hill

56

7.0

7.0

University of California, Davis

59

7.0

7.0

Purdue University

64

6.5

6.5

University of Southern California

66

6.5

6.5

University of Minnesota

71

6.5

6.5

Ohio State University

71

6.5

7.0

Boston University

74

7.0

7.0

Pennsylvania State University

81

6.5

6.5

University of Maryland, College Park

82

7.0

7.0

Emory University

84

Contact institution

Contact institution

Rice University

86

7.0

7.0

Michigan State University

93

6.5

6.5

University of California. Irvine

96

7.0

7.0

Dartmouth College

99

7.0

7.0

University of Virginia

107

7.0

7.0

Georgetown University

109

7.0

7.0

University of Pittsburgh

110

6.5

6.5

University of Colorado Boulder

114

Contact institution

Contact institution

Vanderbilt University

121

6.5

7.0

Arizona State University

123

6.0

7.0

Case Western Reserve University

132

6.5

6.5

Indiana University

146

6.5

6.5

Tufts University

152

7.0

7.0

University of Florida

156

6.0

6.5

University of Arizona

159

6.5

7.0

University of Rochester

163

7.0

Contact institution

University of California, Santa Cruz

167

7.0

7.0

Texas A&M University

171

6.0

6.0

University of Notre Dame

173

7.0

7.0

University of Alabama at Birmingham

179

5.5

6.5

Rutgers, the state University of New Jersey

176

6.0

6.0

Northeastern University

184

7.5

7.0

Bảng xếp hạng các đại học thế giới của QS, năm 2019

Name of institution

World rank

IELTS minimum requirement (undergraduate programmes)

IELTS minimum requirement (postgraduate programmes)

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

1

7.0

7.0

Stanford University

2

Contact institution

Contact institution

Harvard University

3

7.0

7.0

California Institute of Technology (Caltech)

4

7.0

7.0

University of Chicago

9

7.0

7.0

Princeton University

13

Contact institution

7.0

Cornell University

14

7.0

7.5

Yale University

15

7.0

7.0

Columbia University

16

7.0

7.0

University of Pennsylvania

19

7.0

7.0

University of Michigan

20

7.0

7.0

John Hopkins University

21

7.0

7.0

Duke University

26

7.0

7.0

University of California, Berkeley (UCB)

27

7.0

7.0

University of California, Los Angeles (UCLA)

32

7.0

7.0

Northwestern University

34

7.5

7.5

University of California, San Diego (UCSD)

41

7.0

7.0

New York University (NYU)

43

7.5

7.5

Carnegie Mellon University

46

7.5

7.5

University of Wisconsin-Madison

53

6.5

7.0

Brown University

56

8.0

7.0

University of Texas at Austin

63

6.5

6.5

University of Washington

66

7.0

7.0

Georgia Institute of Technology

69

Contact institution

Contact institution

University of Illinois at Urbana-Champaign

71

6.5

6.5

University of North Carolina, Chapel Hill

83

7.0

7.0

Rice University

87

7.0

7.0

The Ohio State University

89

6.5

7.0

Boston University

93

7.0

7.0

Pennsylvania State University

95

6.5

6.5

Washington University in St Louis

100

7.0

7.0

Purdue University

100

6.5

6.5

University of California, Davis

100

7.0

7.0

University of Southern California

115

6.5

6.5

University of Maryland, College Park

126

7.0

7.0

University of California, Santa Barbara (UCSB)

132

7.0

7.0

University of Pittsburgh

136

6.5

6.5

Michigan State University

141

6.5

6.5

Emory University

148

Contact institution

Contact institution

University of Minnesota

156

6.5

6.5

University of California, Irvine

169

7.0

7.0

University of Florida

180

6.0

6.5

Dartmouth College

183

7.0

7.0

University of Rochester

184

7.0

Contact institution

University of Colorado Boulder

190

Contact institution

Contact institution

University of Virginia

192

7.0

7.0

Texas A&M University

203

6.0

6.0

 

Tìm hiểu thị thực xin du học tại Mỹ

Nếu bạn muốn du học tại Mỹ, bạn thường sẽ cần nộp đơn xin cấp thị thực cho sinh viên từ Đại sứ quán Mỹ hoặc lãnh sự quán nước sở tại theo một trong những hình thức dưới đây:

(1) Thị thực F (F Student Visas) được dành cho những sinh viên muốn học tập tại một trường cao đẳng hoặc đại học của Mỹ được công nhận, hoặc học tiếng Anh tăng cường tại một viện Anh ngữ. Đây là loại thị thực phổ biến nhất.

(2) Thị thực J (J Exchange Visas) thường được cấp cho sinh viên tham gia một chương trình trao đổi ngắn hạn ở cả trường trung học và đại học.

(3) Thị thực M (M Student Visas) dành cho sinh viên đăng ký vào các chương trình nghiên cứu, đào tạo phi học thuật hoặc chương trình đào tạo nghề tại Mỹ.

Trước khi bạn có thể nộp đơn xin cấp thị thực sinh viên du học tại Mỹ, bạn phải nhận được hoặc là một mẫu đơn dạng I-20 hoặc DS-2019 từ các trường cao đẳng hoặc đại học- nơi chấp nhận bạn, và nhận được khoản tài trợ cho năm học đầu tiên. Khi nhận được mẫu I-20 hoặc DS-2019 trong tay, sau đó bạn có thể nộp đơn xin thị thực du học của bạn.

Tổ chức Giáo dục Mỹ có rất nhiều lời khuyên chi tiết về việc làm thế nào để chuẩn bị và nộp đơn xin thị thực của bạn để học tập tại Mỹ. Hãy xem trang web của họ để tìm hiểu thêm.

Tại sao càng ngày càng nhiều sinh viên chọn thi IELTS khi muốn học tập tại Mỹ?

(1) Bút và giấy. Không giống như các bài thi khác, IELTS không phải thi trên máy tính. Đánh giá kết quả trên giấy tốt hơn và phù hợp hơn với nhiều thí sinh.

(2) Không khí thi yên tĩnh. Thí sinh di chuyển và làm bài thi theo tốc độ khác nhau sẽ không làm phiền nhau.

(3) Thi nói trực tiếp với giám khảo. Điều này cho phép thí sinh thể hiện khả năng giao tiếp theo năng lực thực sự của mình.

(4) Chuẩn bị hiệu quả. IELTS bao gồm sự kết hợp thể loại tiếng Anh hằng ngày và tiếng Anh học thuật. Điều này cho phép thí sinh sử dụng các kỹ năng ngôn ngữ và hệ thống ngôn ngữ có thể được sử dụng trong nhiều môi trường đa dạng.