Back to top

Kỳ thi IELTS cho đăng ký thị thực học tập và định cư tại Anh là gì?

‘IELTS for UKVI’ là kỳ thi được chính phủ Vương quốc Anh chấp nhận trong hệ thống các bài thi tiếng Anh đảm bảo (SELT). Do vậy IELTS được sử dụng để chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh của các ứng viên để hoàn tất hồ sơ xin thị thực.                                                                                                                                    

Trong các tiêu chí xin thị thực, Ứng viên phải chứng minh năng lực sử dụng tiếng Anh trong hồ sơ xin thị thực. Các ứng viên phải nộp một loại bằng cấp trong danh sách các bài thi tiếng Anh đảm bảo (SELT tests) do Bộ Nội Vụ Vương quốc Anh quy định.

Các bài thi IELTS trong danh sách dưới đây đã được cục Di trú và thị thực Anh công nhận dành cho mục đích xin thị thực du học và di trú

Test Version Purpose
IELTS Academic** This test is for test takers wishing to study at undergraduate or postgraduate levels, and for those seeking professional registration in the UK.
IELTS General Training This test is for test takers wishing to migrate to the UK and for those wishing to train or study below degree level.
IELTS Life Skills  A1 This test is for those who need to prove their English speaking and listening skills as part of their application to UK Visas and Immigration for ‘family of a settled person’ visas.
IELTS Life Skills  A2 * This test is for those who need to prove their English speaking and listening skills as part of their application to UK Visas and Immigration for extension to Family, Spouse or Partner visa.
IELTS Life Skills  B1 This test is for those who need to prove their English speaking and listening skills as part of their application to UK Visas and Immigration for indefinite leave to 

*Please note, IELTS Life Skills A2 is only available in the UK.

**IELTS for UKVI (Academic) is also available delivered on computer in certain locations

IELTS (Học thuật hay Tổng Quát)

Nếu bạn chuẩn bị nộp hồ sơ xin thị thực loại Tier 1 và Tier 2 thì đây là 2 loại hình phù hợp với bạn.

IELTS Học thuật và IELTS Tổng Quát cho UKVI được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt về các tổ chức thi do chính Bộ Nội Vụ Vương quốc Anh quy định

Bài thi IELTS này sẽ hoàn toàn giống như bài thi IELTS thông thường (dành cho các mục đích khác), cùng nội dung, giám khảo, cấu trú bài thi, cấp độ khó dễ của câu hỏi, thang điểm,…

Điểm khác biệt của bài thi này là các bước làm  thủ tục vào phòng thi trong ngày thi sẽ khác với hình thức IELTS thông thường. Bảng điểm của kỳ thi này sẽ có thêm phần đề cập loại hình thi IELTS dành cho xin thị thực của Vương quốc Anh.

 

IELTS Kỹ năng sống (IELTS Life Skills)

Nếu bạn chuẩn bị nộp hồ sơ xin thi thực theo gia đình, vợ chồng hoặc người thân, thì IELTS kỹ năng sống (IELTS Life Skills) phù hợp với nhu cầu của bạn

IELTS kỹ năng sống (IELTS Life Skills) là bài thi mới được Cục Di trú và Thị thực Vương quốc Anh công nhận trong danh sách các bài thi đảm bảo (SELT).

Bài thi này dành cho những ứng viên cần phải chứng minh các kỹ năng Nghe và Nói của họ ở trình độ A1, A2 hoặc B1 theo khung năng lực ngoại ngữ chung của Châu Âu (CEFR)

 

Các thông tin quan trọng khác liên quan đến IELTS kỹ năng sống (IELTS Life Skills)

Vào ngày 18/01/2016 Chính phủ Anh đã thông báo các yêu cầu xin gia hạn, xin thị thực nhập cư đến Vương quốc Anh (https://www.gov.uk/government/news/new-a2-english-requirement-in-the-fam...). Sau hai năm rưỡi sinh sống, làm việc tại Vương quốc Anh, người thân trong gia đình sẽ phải chứng minh hai kỹ năng Nghe và Nói đạt mức A2 để đủ điều kiện gia hạn thị thực thêm 5 năm.

Chính phủ Anh nhận biết là các ứng viên cần có đủ thời gian cần thiết để chuẩn bị cho kỳ thi mới này. Thời gian thực hiện và thông tin chi tiết sẽ được xác nhận bởi Bộ Nội vụ theo đúng trình tự và công bố trên GOV.UK website. Yêu cầu mới về năng lực tiếng Anh bậc A2 sẽ không ảnh hưởng đến những người yêu cầu phải xin gia hạn thị thực trong thời gian này.