Back to top

IELTS dành cho Canada

Tải thông tin hướng dẫn thi IELTS - Canada

Vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để tải miễn phí tài liệu hướng dẫn thi IELTS để học tại Canada (pdf)

Hội đồng Anh sẽ gửi thông báo về các hoạt động, dịch vụ và sự kiện của Hội đồng Anh mà quý khách hàng quan tâm. Để lựa chọn hình thức nhận thông tin, xin vui lòng đánh dấu vào các ô bên dưới:

Việc lựa chọn hình thức nhận thông tin là không bắt buộc và quý khách hàng có thể yêu cầu dừng nhận thông tin bất kì lúc nào.

Dữ liệu do khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng để đánh giá về hoạt động của Hội đồng Anh, với mục đích nhằm cải thiện các hoạt động của chúng tôi trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ gửi các bảng câu hỏi khảo sát, đánh giá về địa chỉ liên lạc mà quý khách hàng đã cung cấp. 

Hội đồng Anh tuân thủ luật bảo mật dữ liệu cá nhân ở Vương quốc Anh và luật pháp trên các quốc gia khác bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Quý khách hàng có quyền yêu cầu cung cấp một bản sao thông tin mà chúng tôi đang giữ và có quyền yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin không chính xác nào trong dữ liệu đã cung cấp. Trong trường hợp quý khách hàng có thắc mắc hay khiếu nại về việc chúng tôi đã sử dụng thông tin cá nhân, quý khách hàng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý bảo mật thông tin.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo phần bảo mật thông tin trên trang web của chúng tôi, www.britishcouncil.org/privacy hoặc liên hệ văn phòng Hội đồng Anh gần nhất. Chúng tôi sẽ giữ thông tin của quý khách hàng trong khoảng thời gian bảy năm kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin.