Back to top

Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Tải bài thi

Tải bài thi mẫu Academic hoặc General Training
Đọc tiếp

Sách luyện thi IELTS

Để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS, chúng tôi khuyến khích bạn luyện thi với ba cuốn sách sau. Tất cả các tựa sách này đều dễ dàng tìm thấy tại Hội đồng Anh.
Đọc tiếp