Back to top

Tin tức

Thông báo quan trọng

Ngày: June 2017

Trong thời gian gần đây, Hội đồng Anh đã nhận thấy sự gia tăng dịch vụ quảng cáo mua bán bảng điểm IELTS cho các thí sinh đang dự định thi trên các trang mạng tại khu vực Đông Á. Các bảng điểm này thường được quảng cáo là ‘bảng thật’, ‘bảng gốc’, ‘bảng chính’, ‘bảng đã được thẩm định’ hoặc ‘bán chứng chỉ IELTS không cần phải dự thi IELTS’. Các dịch vụ mua bán này xuất hiện trên các diễn đàn, các trang mạng xã hội, các trang web khác nhă hoặc được gửi qua email và WhatsApp.

Xin lưu ý rằng đây đều là những hình thức lừa đảo. Chúng tôi khuyến nghị tất cả những ai được chào mời, tiếp cận dịch vụ mua bảng điểm IELTS hãy ngay lập tức báo Công an và các Cơ quan chức năng.

Bất cứ ai tuyên bố mua bán bảng điểm IELTS đều đang vi phạm pháp luật, bất cứ ai cố gắng để mua những bảng điểm này đều đang lãng phí tiền bạc của mình - và quan trọng hơn, họ đang mạo hiểm cả tương lai của mình với các tổ chức chấp nhận kết quả IELTS.

Chúng tôi muốn nhắc lại rằng các đối tác thực hiện kỳ thi IELTS đặc biệt coi trọng công tác bảo đảm an ninh đề thi và kỳ thi. Các quy trình bảo đảm an ninh này liên tục được thanh kiểm tra và cập nhật, tất cả các trường hợp báo cáo về gian lận đều được thanh tra. Các biện pháp này bao gồm việc phối hợp với các cơ quan chức năng tại các quốc gia, bao gồm các cơ quan nhập cư và thực thi pháp luật để bảo vệ an ninh kỳ thi.