Back to top

IELTS Webinars Schedule 2021

Ngày: 2021

Bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS? Hay bạn muốn tìm hiểu IELTS có thể trở thành tấm hộ chiếu giúp bạn chinh phục giấc mơ như thế nào? Hãy tham gia chuỗi IELTS Webinar với đa dạng chủ đề xoay quanh thông tin cập nhật nhất về 4 kỹ năng của kỳ thi IELTS.

 

Webinars Schedule

Date Description Register
9 September The Reading Test: essential reading skills Register now
16 September The General Training Reading Test Register now
17 September British Council IELTS reveals more about IELTS on computer vs IELTS on paper! (Part 1) Register now
23 September Academic Writing Task 1: graphs and charts Register now
24 September Ways to ace IELTS with free preparation from British Council! (Part 2) Register now
30 September General Training Writing Task 1: letters Register now
7 October The Reading test: overview Register now
14 October The Speaking test Register now
15 October British Council IELTS reveals more about IELTS on computer vs IELTS on paper! (Part 1) Register now
21 October Writing Task 2 Register now
28 October The Reading test question types: T/F/NG and Multiple-choice Register now
29 October Ways to ace IELTS with free preparation from British Council! (Part 2) Register now
4 November Academic Writing Task 1: processes and maps Register now
11 November The Reading test question types: Matching Headings and Summary Completion Register now
12 November British Council IELTS reveals more about IELTS on computer vs IELTS on paper! (Part 1) Registration open on 1 Nov
18 November Writing Task 2: Problems and solutions questions Register now
25 November Vocabulary for IELTS: An introduction Register now
26 November Ways to ace IELTS with free preparation from British Council! (Part 2) Registration open on 1 Nov
2 December Writing Task 2: Coherence and Cohesion Register now
9 December The Listening test Register now
10 December British Council IELTS reveals more about IELTS on computer vs IELTS on paper! (Part 1) Registration open on 1 Dec
16 December The Speaking test Register now
17 December Ways to ace IELTS with free preparation from British Council! (Part 2) Registration open on 1 Dec

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng ký và truy cập đường link Zoom để tham gia các buổi webinar sớm vì số lượng có hạn và ưu tiên theo thứ tự đăng ký.

Xin lưu ý: Nếu bạn đã đăng ký các buổi hội thảo trực tuyến của Hội đồng Anh trước đó, bạn sẽ không cần đăng ký lại. Thay vào đó, chúng tôi sẽ gửi lịch và đường dẫn tham dự webinar qua email đến bạn.

Want to know more about IELTS?

Learn more