Back to top

Điều kiện áp dụng

Điều kiện áp dụng:

  • Chương trình áp dụng dành cho học sinh THCS và THPT đăng ký theo nhóm từ 2 người trở lên từ ngày 24.03.2021 cho các kỳ thi trong tháng 3 đến tháng 8 năm 2021. Chương trình ưu tiên đăng ký sớm với số lượng quà tặng có hạn và sẽ kết thúc khi hết quà
  • Áp dụng cho cả hình thức thi IELTS trên giấy và máy tính 
  • Chương trình chỉ áp dụng cho đăng ký thi trực tiếp tại văn phòng Hội đồng Anh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
  • Chương trình chỉ áp dụng cho các thí sinh đăng ký và hoàn tất thủ tục thanh toán trong thời gian chương trình diễn ra
  • Thí sinh không được hủy thi và chỉ được đổi ngày thi 1 lần duy nhất.
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các thí sinh thi IELTS, IELTS UKVI, loại hình thi IELTS Học thuật và IELTS Tổng quát
  • Hội đồng Anh có quyền loại bỏ, chỉnh sửa bất kỳ điểm nào trong điều kiện đi kèm chương trình ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho thí sinh và thí sinh chấp thuận với những thay đổi này
  • Hội đồng Anh không chịu trách nhiệm với khiếu nại của thí sinh và đơn vị thứ ba cho các thiệt hại mang tính kết quả hay phụ thêm của bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn, các thiệt hại kinh tế hay trừng phạt, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc các thiệt hại khác liên quan tới chương trình ưu đãi này
  • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp (nếu có xảy ra), quyết định của Hội đồng Anh sẽ là quyết định cuối cùng
  • Chương trình không áp dụng song song và không cộng gộp với các chương trình khuyến mãi khác.

Cập nhật ngày 22 tháng 3 năm 2021