DCSIMG
Back to top
 • News
  Nov 17 - Mar 18
 • โปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สมัครสอบ IELTS ในจังหวัดต่างๆ ดังนี้!

  การสอบ IELTS ก็เหมือนกับการเปิดประตูสู่โลกกว้าง ที่ช่วยให้คุณดำเนินชีวิต เรียน หรือทำงานได้ไม่ว่าจะอยู่มุมใดของโลกโดยผลของการสอบ IELTS นั้นเป็นที่ยอมรับจากองค์กรกว่า 10,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งองค์กรภาครัฐ  สถานศึกษา และสถาบันชั้นนำ นอกจากนี้ IELTS ยังเป็นบททดสอบภาษาอังกฤษเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการยอมรับจากกองตรวจคนเข้าเมืองในหลายๆประเทศ ด้วยเหตุนี้ในปี 2561 บริติช เคานซิลจึงได้ขยายศูนย์สอบเพิ่มไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดังกล่าวหรือใกล้เคียง โดยมีรอบสอบในจังหวัดต่างๆ ดังนี้

  พิษณุโลก:  เสาร์ 13 มกราคม 2561

  นครราชสีมา (โคราช): เสาร์ 3 กุมภาพันธ์ 2561

  หาดใหญ่: เสาร์ 10 กุมภาพันธ์ 2561

  ขอนแก่น: เสาร์ 3 มีนาคม 2561

  ภูเก็ต: เสาร์ 24 มีนาคม 2561

  *โดยผู้ที่สมัครตามรอบสอบในห้าจังหวัดดังกล่าวข้างต้นจะได้สิทธิ์รับฟรี Limited edition IELTS Study Pack และ USB IELTS Practice test*

  *เงื่อนไขและข้อกำหนด 

  1.โปรโมชั่นนี้จะสำหรับผู้ที่สมัครสอบ IELTS ทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่รวม IELTS UKVI และ Life Skills) 

  2.โปรโมชั่นนี้จะสำหรับผู้ที่สมัครสอบ IELTS ทางออนไลน์และลงสอบที่จังหวัด พิษณุโลก, โคราช, หาดใหญ่, ขอนแก่น และภูเก็ต เท่านั้น

  3.เราจะจัดส่งของรางวัลให้คุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนสอบไว้ ในกรณีที่คุณต้องการให้จัดส่งไปที่ที่อยู่อื่นกรุณาแจ้งเรากลับมาทางอีเมลนี้ examinations@britishcouncil.or.th  ภายใน 2 วันทำการหลังจากที่สมัครสอบ 

  4.บริติช เคานซิลขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า