DCSIMG
Back to top
รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล ประจำปี

รางวัลการศึกษาบริติช เคานซิล ไอเอล จัดขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นที่มีแรงจูงใจในการพัฒนาสายอาชีพของตนเอง และเป็นผู้ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการอุทิศตนเองเพื่อสังคมโดยใช้ประสบการณ์การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รางวัลการศึกษาไอเอลสนับสนุนให้นักเรียนได้เลือกเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโทในสถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา ทุนการศึกษานี้จะสำหรับผู้สมัครที่ต้องการเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2017/18

ในการเข้าร่วมลุ้นรางวัลไอเอล ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนไอเอล หากผู้สมัครยังไม่ได้สอบไอเอลสามารถสมัครได้ที่นี่

หากคุณต้องการเตรียมตัวเพื่อสอบไอเอล สามารถทำแบบทดสอบไอเอลออนไลน์ฟรี

รางวัลระดับประเทศ

จำนวน 3 รางวัล

(มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท)

รางวัลระดับภูมิภาค

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึง 2,000,000*บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 500,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 250,000 บาท

*มูลค่ารางวัลขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียนในปีแรกของมหาวิทยาลัยของผู้ชนะรางวัลที่หนึ่ง

หมดเขตการรับสมัครรางวัลการศึกษาบริติช เคานซิลของปี 59/60 แล้ว

เราจะเปิดรับสมัครอีกครั้งภายในเดือนธันวาคม 2560