Back to top

Date: กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2019

รอบสอบ IELTS Mock Test

Fri 2 Aug    (Computer-delivered)
Skills: Writing & Speaking
Book now

Fri 9 Aug    (Paper-based) 
Skills: Writing & Speaking
Book now

Fri 16 Aug  (Computer-delivered)
Skills: Writing & Speaking
Book now

Fri 23 Aug  (Paper-based)
Skills: Writing & Speaking 
Book now

Fri 30 Aug  (Computer-delivered)
Skills: Writing & Speaking
Book now

สถานที่สอบ: Westminster International Asoke (ตึก Jasmine City อโศก ชั้น  B1)   

 

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

  1. โปรโมชั่นนี้จะใช้ได้กับผู้ที่สมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิล ประเทศไทย รอบสอบเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2019 เท่านั้น 
  2. ผู้ที่ได้สมัครสอบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั้น จะได้รับ email สำหรับจองวันทดลองสอบ Mock Test 
  3. ผู้สอบสามารถลงทะเบียนการทดลองสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อการสมัครสอบ IELTS 1 ครั้ง
  4. บริติช เคานซิลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข โปรโมชั่น แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า