Back to top

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ ဘာေၾကာင့္ IELTS ေျဖဆိုၾကပါသလဲ။

ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ျမန္မာမွေပးအပ္ေနေသာ offer မ်ား

IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ (Pre-test) ေျဖဆိုႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး

၂ဝ၁၈ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ မွ ၂၆ ရက္ အတြင္း IELTS စာေမးပြဲေျဖဆိုရန္ စာရင္းသြင္းျပီး IELTS အစမ္းစာေမးပြဲ (pre-test) ကိုအခမဲ့ ေျဖဆိုခြင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

 

IELTS ေျဖဆိုရန္ ယခုပဲစာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

IELTS ေျဖဆိုရန္စာရင္းသြင္းျပီး IELTS Top Tips စာအုပ္ႏွင့္ CD ကိုအခမဲ့ရ႐ွိႏိုင္မည့္အခြင့္အေရး

၂ဝ၁၈  ဩဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ IELTS test session တြင္ေျဖဆိုရန္ ဇူလိုင္လ ၁၆ ရက္ မွ ဩဂုတ္လ ၈ ရက္ အတြင္း စာရင္းသြင္းပါက က်ပ္၂၃,ဝဝဝ တန္ဖိုး႐ွိေသာ IELTS Top Tips စာအုပ္ႏွင့္ CD ကိုအခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 

IELTS ေျဖဆိုရန္ ယခုပဲစာရင္းသြင္းလိုက္ပါ

သင္ရ႐ွိႏိုင္မည့္အရာမ်ား

အစမ္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုႏိုင္ျခင္း
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ က IELTS မေျဖဆိုခင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ား၊ စာေမးပြဲေန႔ အစီအမံမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႐ွင္းလင္းျပည့္စံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ားကိုေပးပါသည္။
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီတြင္ အြန္လိုင္း စာရင္းသြင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္း အတြက္လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား ေကာင္းစြာသိ႐ွိေစရန္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မွေသခ်ာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ ဝဘ္ဆိုဒ္မ်ားတြင္ ႐ွင္းလင္းျပည့္စံုေသာ စာေမးပြဲႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
စာေမးပြဲေန႔ အေတြ ႔အၾကံု
  • ျဗိတိသွ်ေကာင္စီ မွ စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား သြားေရးလာေရး အဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ရန္ကုနျမိဳ ႔ႏွင့္ မႏၲေလးျမိဳ ႔တြင္ စာေျဖဌာန ႏွစ္ခုကိုစီစဥ္ေပးထားပါသည္။
  • ဂ႐ုတစိုက္႐ွိျပီး ကြ်မ္းက်င္ေသာ စာေမးပြဲခန္းေစာင့္သူမ်ားက စာေမးပြဲတြင္ သင္ေကာင္းစြာေျဖဆိုႏိုင္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ 
  • စာေမးပြဲခန္းဝင္ေရာက္ျခင္း လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား (check-in procedures) ကို ကြ်မ္းက်င္ျပီး စနစ္က်စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းက စာေမးပြဲမေျဖဆိုခင္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းရေသာ သင့္အခ်ိန္ကို သက္သာသြားေစပါသည္။
စာေမးပြဲေျဖဆိုျပီးေနာက္ရ႐ွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ
  • သင့္စာေမးပြဲရလဒ္ အတြက္ အဆင္ေျပလြယ္ကူစြာအသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အြန္လိုင္းမွ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ  
  • အခ်ိန္မွန္ ထြက္႐ွိေသာ စာေမးပြဲရလဒ္မွတ္တမ္း